W skrócie

Jesteśmy polskim stowarzyszeniem pozarządowym, które działa na rzecz obronności oraz chce współpracować z wszystkimi organizacjami pozarządowymi i rządowymi działającymi na rzecz obronności Państwa Polskiego. W szczególności chcemy współdziałać z Ministerstwem Obrony Narodowej RP i Strażą Graniczną RP.

Naszym podstawowym celem jest działanie na rzecz obronności i niepodległości Rzeczypospolitej.

Dodatkowym celem jest wychowywanie młodzieży dla Rzeczypospolitej Polskiej w duchu wielkich tradycji Narodu i Państwa Polskiego.

Nasze stowarzyszenie jest współczesną próbą nowoczesnej kontynuacji istniejącego
w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego “Strzelec” oraz istniejącej w czasie
II Wojny Światowej - Armii Krajowej, która powstawała na podbudowie zasobów ludzkich oraz struktur przedwojennego STRZELCA

Prapoczątkiem znanej nam wszystkim Armii Krajowej była Organizacja Orła Białego pod którą to nazwą występował przedwojenny "STRZELEC". Organizacja ta również na podstawie rozkazu Wodza Naczelnego wsparła ludźmi oraz zbudowanymi i działającymi podziemnymi strukturami - mającą się dopiero utworzyć Armia Krajowa. W zamierzeniu Naczelnego Wodza miała być zbrojnym ramieniem Podziemnego Państwa Polskiego.Aktualności


 

Zostań Strzelcem!


Jednostka prowadzi rekrutację. oznacza to, że jeżeli jesteś osobą, którą interesuje tematyka militarna, która chce sprawdzić swoją kondycję fizyczną podczas ćwiczeń poligonowych, która chce służyć Rzeczypospolitej Polskiej, możesz zgłosić swój akces.

Każdy rekrut musi spełniać następujące warunki:
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • być niekaranym
  • ukończone 16 lat
  • zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich)


Najszybszą drogą kontaktu jest tel do Komendanta lub Zastępcy Komendanta (polecamy Dział Kontakt - na dole strony po lewej stronie). Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować:
Wszelkie pytania dotyczące przebiegu ćwiczeń prosimy kierować do odpowiedzialnego za proces szkolenia
Zastępcy Komendanta +48 660 902 960.
A może Mieszkasz poza obszarem naszego działania? Napisz do nas, a wskażemy najbliższą Jednostkę Strzelecką w Twojej okolicy, lub wspólnie z naszą kadrą instruktorską rozważymy powołanie nową jednostki/oddziału w Twojej miejscowości/okolicy.


Zostań Strzelcem! 
 

 


Dziękujemy


Współpracujemy

 
error: Treść jest chroniona !!