Mundurem wyjściowym (ubiorem strzelca) na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej jest mundur polowy wz. 93 w kamuflażu „pantera” i wz2010 w kamuflażu „pantera”.
Od munduru Wojska Polskiego różni się się:
1. Mundur ćwiczebny
 • beret brązowy/koniakowy
 • orzeł strzelecki na berecie na podkładzie brązowym
 • proporczyk na berecie
 • stopień na berecie na podkładzie brązowym
 • nazwisko po prawej stronie nad klapą kieszeni
 • flagę na rękawach (barwy/gaszoną)
 • rysia na zielonym podkładzie na lewym rękawie
 • stopnie strzeleckie kwadrat na prawym rękawie
 • pas parciany strzelecki
 • czarne wysokie buty

2. Mundur wyjściowy
 • czapka Maciejówka koloru khaki z otokiem granatowym
 • beret brązowy/koniakowy z orzełkiem strzeleckim na podkładzie brązowym, z proporczykiem, ze stopniem strzeleckim na podkładzie brązowym
 • patka/łatka zielona z czerwonym wężykiem ze stopniem strzeleckim
 • baretka po lewej stronie nad klapą kieszeni
 • identyfikator na mundur po prawej stronie nad klapą kieszeni
 • sznur naramienny/akselbanty
 • naramiennik/pagon z numerem jednostki
 • naszywka z logiem jednostki na prawym rękawie
 • naszywka z napisem STRZELEC
 • naszywka z orłem strzeleckim na lewym rękawie
 • koalicyjka
 • pas oficerski z bojówkami
 • rapcie
 • kordzik
 • bryczesy
 • oficerki
Rozporządzenie MON:
„Mundur polowy, mundur ćwiczebny, ubranie ochronne, koszulobluzę polową i koszulobluzę ćwiczebną oznacza się oznaką identyfikacyjną z nazwą (skrótem nazwy) stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni (podkładka w kolorze ciemnoszarym, nazwa w kolorze białym) o wymiarach 12 cm na 5 cm, noszoną na wysokości lewej patki górnej kieszeni.”
art. 61 Kodeksu Wykroczeń
§ 1.Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój mundur, do których nie ma prawa,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
§ 2.Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia,podlega karze aresztu albo grzywny.
error: Treść jest chroniona !!