Marsz “Wiosna 2021”
24 maja 2021
Dzień Rysia
11 czerwca 2021

Polskie lasy to jeden z naszych narodowych skarbów, stanowi wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu jako dobra przyszłych pokoleń narodu.

Należy przypomnieć, że za początek procesu legislacyjnego, w wyniku którego ukształtowała się forma i status organizacyjny Lasów Państwowych uznaje się uchwałę rządu Władysława Grabskiego z 26 czerwca 1924 r., w konsekwencji rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego o powstaniu przedsiębiorstwa Lasy Państwowe wydane już dwa dni później.

Trzeba zaznaczyć, że przez 123 lata w wyniku eksploatacyjnej polityki zaborców, a później działań wojennych na polskich ziemiach ubyło 1,7 mln ha lasów. Kolejne 315 tys. ha zostało utraconych między 1919 a 1926 r., głównie na gruntach porolnych.

Lasy obecnie zajmują ponad 30 proc. kraju, w 1918 r. lesistość wynosiła ok. 23 proc., a po II wojnie światowej niecałe 21 proc.

Dla nas Strzelców las jest jak drugi dom, dlatego dbamy o niego.

“Szanuj las, bo możesz zostać partyzantem”.

error: Treść jest chroniona !!