Zostań Strzelcem


 
Jednostka prowadzi otwartą rekrutację. Oznacza to, że jeżeli jesteś osobą, którą interesuje tematyka militarna, która chce sprawdzić swoją kondycje fizyczną podczas ćwiczeń poligonowych, która chce służyć Rzeczypospolitej Polskiej, możesz zgłosić swój akces.

Samo zgłoszenie nie spowoduje, że zostaniesz Strzelcem. W myśl zasady Józefa Piłsudskiego: „Każdy może do nas dołączyć, ale nie każdy może z nami zostać”, kandydat musi wykazać się odpowiednią determinacją i chęcią przezwyciężania własnych słabości.

Osoby, które zgłosiły swój akces i złożyły wymagane dokumenty zostają rekrutami. Rozpoczynają kilkumiesięczny proces szkolenia, w czasie którego muszą udowodnić swoje zaangażowanie i chęć podnoszenia własnych umiejętności i kondycji fizycznej. Rekruci, którzy wykażą odpowiednią postawę, poziom wiedzy oraz motywację, składają uroczyste przyrzeczenie. Złożenie przyrzeczenia łączy się z nadaniem stopnia Strzelca (strz. ZS).

Zgodnie z regulaminem "Strzeleca", każdy rekrut, oprócz wyżej opisanych kwestii, musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być niekaranym,
  • ukończone 16 lat,
  • zgoda rodziców(dla osób niepełnoletnich).
Jednostka Strzelecka nie prowadzi "strzelanek" na zasadach ASG czy paintball w celach czysto rekreacyjnych. Jeśli przystosowanie się do dyscypliny oraz zależność służbowa są dla Ciebie trudne do zaakceptowania to STRZELEC NIE JEST MIEJSCEM DLA CIEBIE.
 
 
Możesz skontaktować się z Nami za pomocą poniższego formularza
 
 

Komendant

+48 607 136 023

I Z-ca Komendanta

+48 660 902 960

error: Content is protected !!