Zostań Strzelcem


 

Nasza Jednostka Strzelecka prowadzi otwartą rekrutację. oznacza to, że jeżeli jesteś osobą, którą interesuje tematyka militarna, która chce sprawdzić swoją kondycje fizyczną podczas ćwiczeń poligonowych, która chce służyć Rzeczypospolitej Polskiej, możesz zgłosić swój akces.

Samo zgłoszenie nie spowoduje, że zostaniesz Strzelcem. W myśl zasady Józefa Piłsudskiego: „Każdy może do nas dołączyć, ale nie każdy może z nami zostać”, kandydat musi wykazać się odpowiednią determinacją i chęcią przezwyciężania własnych słabości.

Osoby, które zgłosiły swój akces i złożyły wymagane dokumenty zostają rekrutami. Rozpoczynają kilkumiesięczny proces szkolenia, w czasie którego muszą udowodnić swoje zaangażowanie, chęć podnoszenia własnych umiejętności i kondycji fizycznej. Rekruci, którzy wykażą odpowiednią postawę, poziom wiedzy oraz motywację, składają uroczystą przysięgę. Tekst przysięgi jest tutaj. Złożenie przyrzeczenia łączy się z nadaniem stopnia Strzelca (strz. JS). Stopnie są tutaj

Zgodnie z regulaminem "Strzelca", każdy rekrut, oprócz wyżej opisanych kwestii, musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być pozbawiony praw publicznych oraz skazany prawomocnym wyrokiem sądu, ani nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w rozumieniu właściwych przepisów,
 • ukończyć 16 lat,
 • mieć zgodę rodziców (dla osób niepełnoletnich).
 • złożyć deklarację członkowską
 • deklarować wypełniać cele statutowe

Jednostka Strzelecka nie prowadzi "strzelanek" na zasadach ASG czy paintball w celach czysto rekreacyjnych. Jeśli przystosowanie się do dyscypliny oraz zależność służbowa są dla Ciebie trudne do zaakceptowania to STRZELEC NIE JEST MIEJSCEM DLA CIEBIE.

Na zbiórkę należy zabrać ze sobą:

 • Ubiór outdoorowy lub sportowy, dostosowany do warunków atmosferycznych (taki którego nie obawiacie się ubrudzić lub zniszczyć).
 • Zeszyt z przyborami do pisania. Zalecany jest zeszyt w twardej oprawie, umożliwiający pisanie „na kolanie” lub „w powietrzu”.
 • Zapas wody i prowiantu.
 • Dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo (paszport lub dowód osobisty) oraz wypełnioną ankietę personalną wraz ze zgodą rodzica (ostatnie dotyczy niepełnoletnich).
 • Książeczkę wojskową (jeśli odbyłeś przeszkolenie wojskowe).

Informacje dodatkowe:

 • Zbiórki odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 • Roczna składka wynosi 100 zł (całość jest przeznaczana na organizację zajęć i zakup dodatkowego wyposażenia), wpłatę dokonasz tutaj.
 • Za własne pieniądze należy zakupić przede wszystkim buty wojskowe czarne, wysokie za kostkę (koszt od 100zł do 250zł), mundur w kamuflażu wz. 93 „Pantera” lub wz. 2010 (koszt od 200zł do 300zł), replikę karabinka szturmowego ASG najlepiej AK (koszt od 400zł do 700zł) (czas zakupu nie jest określony – zależy od możliwości finansowych Strzelca). Więcej informacji na temat sprzętu, można dowiedzieć się tutaj
 
 
Możesz skontaktować się z Nami za pomocą poniższego formularza

  W czasie korzystania z tej strony akceptujesz warunki ?


   
   

  Dowódca JS2210

  komp. JS Andrzej Pocztański
  +48 607 136 023

  Zastępca Dowódcy JS2210

  sierż. JS Kamil Prokop
  +48 660 902 960
  error: Treść jest chroniona !!