kody i szyfry
16 października 2017
nauka alfabetu Morse’a
16 października 2017

Środki łączności dzielimy na:

  • radiowe (radiostacje, odbiorniki radiowe)
  • radioliniowe
  • przewodowe (aparaty telefoniczne, łącznice telefoniczne, kable różnego rodzaju)
  • ruchome (łącznik – pieszy, na rowerze, motocyklu, samochodzie)
  • sygnalizacyjne (gwizdki, latarki, chorągiewki)
Środki ruchome

Łączność środkami ruchomymi na kierunku (rys. a) polega na dostarczeniu wiadomości tylko jednemu adresatowi.

Łączność środkami ruchowymi na drodze okrężnej (rys. b) polega na dostarczeniu wiadomości adresatom kolejno, zależnie od ich rozmieszczenia na trasie poruszania się łącznika.

error: Content is protected !!