ZAJĘCIA w STOWARZYSZENIU „JEDNOSTKA STRZELECKA 2210”

1. Zajęcia terenowe sobota/niedziela

Stanowią one kwintesencję szkolenia w Jednostkach Strzeleckich w całym kraju. Realizowane są tutaj w sposób praktyczny zagadnienia takie jak działania taktyczne lekkiej piechoty, działania patrolowe, szkolenie inżynieryjno-saperskie, ewakuacja rannych z pola walki itd.. Należy dodać w tym miejscu, iż forma tych zajęć jest bardzo intensywna i wyczerpująca, prowadzona zgodnie z zasadą "Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w walce". Co prawda Jednostka nie jest czymś w rodzaju "Jednostki specjalnej" jednak pragniemy zachować pewne standardy, i osoby które nie posiadają motywacji i nie pokażą, że zależy im na byciu strzelcem szybko odpadają.
2. Zajęcia specjalne nocne

Minimum raz w roku odbywają się ćwiczenia taktyczne, trwają one około 24 godzin, czasem więcej, realizowane są zawsze w weekendy. Celem tych zajęć jest nauczenie samodzielności oraz umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w skrajnie trudnych sytuacjach. W trakcie realizacji w/w ćwiczeń stale obecni są z grupą członkowie kadry starszej jednostki lub bezpośredni przełożeni. Ćwiczenia odbywają się bez względu na warunki pogodowe i czasowe: noc, upał, mróz.
3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Realizowane są w szkołach na terenie powiatu, polegają zazwyczaj na swobodnym uprawianiu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki lub innych sportów halowych. Udział w w/w zajęciach mają prawo jedynie strzelcy których postawa jest godna zachowania strzelca i którzy pokazują swoim zaangażowaniem motywację do działania.
4. Inne Zajęcia

"Marsz po beret"
Nazywany tak przez rekrutów pierwszy marsz kondycyjny który odbywa się po kilku miesiącach. Dystans powyżej 30 km z wyposażeniem stanowi nie lada wyzwanie, i tak naprawdę już po 25 km decyduje siła motywacji, ludzie którzy jej nie posiadają rezygnują w trakcie i są odwożeni do domów, a ci którzy ją posiadają prędzej "padną" maszerując niż się poddadzą. Ukończenie marszu uprawnia do noszenia beretu.

"Maszeruj albo giń"
Marsz organizowany raz w roku dla wszystkich strzelców, przeważnie w górach dla poprawy kondycji. Nie ma określonego dystansu, maszeruje się dopóki nie zostanie jeden strzelec.
"Egzamin"
Ocenę sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń, uzyskanych przez Strzelca podczas sprawdzianu sprawności fizycznej w następujący sposób:
1) średnia 4,45 i wyższa - ocena bardzo dobra;
2) średnia od 3,45 do 4,44 - ocena dobra;
3) średnia od 2,45 do 3,44 - ocena dostateczna;
4) średnia 2,44 i niższa - ocena niedostateczna.

 

 

error: Content is protected !!