STOPNIE STOWARZYSZENIA „JEDNOSTKA STRZELECKA 2210”

Stopnie strzeleckie w swoim nazewnictwie wzorowane są na stopniach Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego:
 
Strzelec JS
Korpus strzelecki
Starszy Strzelec JS
Korpus strzelecki
Sekcyjny JS
Korpus instruktorski
Dowódca Sekcji
Drużynowy JS
Korpus instruktorski
Dowódca Drużyny
Sierżant JS
Korpus dowódczy
Szef Pododdziału
Zastępca Dowódcy JS
Kompanijny JS
Korpus administracyjny
Dowódca JS

 

 

error: Content is protected !!