STOPNIE STOWARZYSZENIA „JEDNOSTKA STRZELECKA 2210”

Stopnie strzeleckie w swoim nazewnictwie wzorowane są na stopniach Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego (Zobacz tu):
 

Korpus strzelecki

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót
Funkcja
Okres awansowy to czas w jakim strzelec posiada dany stopień strzelecki.

Strzelec JS
strz. JS
 
 • służba kandydacka (rekrut) trwa 12 miesięcy
 • stopień ten można uzyskać po złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego
Starszy Strzelec JS
st. strz. JS
 
 • minimum 6 miesięcy od przyrzeczenia strzeleckiego
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie

Korpus instruktorsko-dowódczy

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót
Funkcja
Okres awansowy to czas w jakim strzelec posiada dany stopień strzelecki.

Sekcyjny JS
sekc. JS
 • Młodszy Instruktor JS
 • Zastępca Dowódcy Drużyny JS
 • minimum 12 miesięcy od poprzedniego awansu
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie
 • 6 miesięcy praktyki w dowodzeniu sekcją w pododdziale strzeleckim
Drużynowy JS
druż. JS
 • Instruktor JS
 • Dowódca Drużyny JS
 • minimum 12 miesięcy od poprzedniego awansu
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie
 • 6 miesięcy praktyki dowodzenia pododdziałem
Plutonowyy JS
plut. JS
 • Starszy Instruktor JS
 • Starszy Podoficer Dowództwa JS
 • minimum 12 miesięcy od poprzedniego awansu
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie
 • 6 miesięcy praktyki dowodzenia pododdziałem

Korpus dowódczo-administracyjny

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót
Funkcja
Okres awansowy to czas w jakim strzelec posiada dany stopień strzelecki.

Sierżant JS
sierż. JS
 • Zastępca Komendanta JS
 • Szef Sztabu JS
 
Starszy Sierżant JS
st. sierż. JS
 • 1 Zastępca komendanta JS
 
Kompanijny JS
komp. JS
 • Komendant JS
 
error: Treść jest chroniona !!