STOPNIE STOWARZYSZENIA „JEDNOSTKA STRZELECKA 2210”

Stopnie strzeleckie w swoim nazewnictwie wzorowane są na stopniach Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego (Zobacz tu):
 

Korpus strzelecki

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót
Funkcja
Okres awansowy to czas w jakim strzelec posiada dany stopień strzelecki.

Strzelec JS
strz. JS
 
 • służba kandydacka (rekrut) trwa 12 miesięcy
 • stopień ten można uzyskać po złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego
Starszy Strzelec JS
st. strz. JS
 
 • minimum 6 miesięcy od przyrzeczenia strzeleckiego
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie

Korpus instruktorski

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót
Funkcja
Okres awansowy to czas w jakim strzelec posiada dany stopień strzelecki.

Sekcyjny JS
sekc. JS
 • instruktor
 • zastępca dowódcy drużyny
 • minimum 12 miesięcy od poprzedniego awansu
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie
 • 6 miesięcy praktyki w dowodzeniu sekcją w pododdziale strzeleckim
Drużynowy JS
druż. JS
 • starszy instruktor
 • dowódca drużyny
 • minimum 12 miesięcy od poprzedniego awansu
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie
 • 6 miesięcy praktyki dowodzenia pododdziałem

Korpus dowódczy

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót
Funkcja
Okres awansowy to czas w jakim strzelec posiada dany stopień strzelecki.

Sierżant JS
sierż. JS
 • Zastępca komendanta JS
 • Szef Sztabu
 • minimum 2 lata od poprzedniego awansu
 • ukończony z oceną pozytywną egzamin na wymaganym poziomie
 • 12 miesięcy praktyki w administracji jednostki strzeleckiej

Korpus administracyjny

Odznaka stopnia w formie kwadratu
Nazwa stopnia
skrót

Kompanijny JS
komp. JS
 • Komendant JS
error: Treść jest chroniona !!