Strzelec to patriotyczna organizacja mundurowa o strukturze wojskowej.

Celem organizacji jest działanie na rzecz obronności i niepodległości Rzeczypospolitej.
Misją organizacji jest wychowywanie w duchu wielkich tradycji Narodu i Państwa Polskiego.
Organizacja Strzelec tradycjami nawiązuje do przedwojennego Związku Strzeleckiego.

Bycie członkiem organizacji Strzelec oznacza bycie dobrym obywatelem i żołnierzem dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Strzelcy muszą się wykazywać determinacją, dyscypliną, sprawnością fizyczną oraz przede wszystkim wiedzą. Nosząc mundur są zobowiązani by reprezentować jak najwyższe standardy.


Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.

  • Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
  • Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
  • Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
  • Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
  • Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
  • Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
  • Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
  • Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Historia

o JS2210

download1

Do pobrania

Galeria

 

 

error: Content is protected !!