Strzelec to patriotyczna organizacja mundurowa o strukturze wojskowej.

Celem organizacji jest działanie na rzecz obronności i niepodległości Rzeczypospolitej.
Misją organizacji jest wychowywanie w duchu wielkich tradycji Narodu i Państwa Polskiego.
Jednym z dążeń organizacji jest kreowanie odpowiedzialnej postawy obywatelskiej, promowanie etosu obywatela-żołnierza.
Nasza organizacja jest kontynuatorem tradycji pierwszych organizacji strzeleckich, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości.
Jako organizacja proobronna nie jesteśmy powiązani z żadną partią polityczną.
Nasza działalność skupia się na pracy ponad podziałami na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.

Bycie członkiem organizacji Strzelec oznacza bycie dobrym obywatelem i żołnierzem dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Strzelcy muszą się wykazywać determinacją, dyscypliną, sprawnością fizyczną oraz przede wszystkim wiedzą. Nosząc mundur są zobowiązani by reprezentować jak najwyższe standardy.

Strzelcy, wstępując szeregi organizacji, ślubują służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w każdym czasie i miejscu, do ostatniej kropli krwi. Choć mamy cały czas nadzieję, że taka ofiara nie będzie Polsce potrzebna, uważamy że tylko pełna gotowość do poświęceń i bezwzględnej obrony suwerenności i niezawisłości naszej Ojczyzny może powstrzymać potencjalnych agresorów.

Strzelcy to pasjonaci, którzy wkładają swój czas oraz zaangażowanie w pracę strzelecką.


Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.

  • Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
  • Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
  • Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
  • Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
  • Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
  • Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
  • Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
  • Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Historia

o JS2210

download1

Do pobrania

Galeria

 

 

error: Treść jest chroniona !!