organizacja rozmieszczenia pododdziałów
17 października 2017
przeszkody
17 października 2017
Sytuacja taktyczna:

Drużyna nawiązuje kontakt bojowy z umocnionym punktem oporu / bunkrem.

UWAGA:

Przez pojęcie bunkra rozumiemy umocnione stanowisko ogniowe posiadające strop i strzelnicę.
Istnieją dwa podstawowe typy bunkrów: betonowe i drewniane (z belek). Podstawowym
pozytywem bunkra jest ochrona, którą posiada obsługa środka ogniowego. Negatywem jest
określony sektor ognia i pole martwe, które należy wykorzystać.

1. Działania żołnierzy wobec kontaktu:

 1. zajęcie pozycji ogniowych,
 2. rozpoczęcie prowadzenia ognia przez czołową sekcję (sekcję znajdującą się w kontakcie
  ogniowym),
 3. żołnierze meldują dowódcy o rozpoznanych celach i prowadzą ogień,
 4. sekcja tylna zajmuje pozycje ubezpieczającą sekcje czołowa z flanki i z tyłu.

2. Lokalizacja przeciwnika:

 1. dowódca sekcji w kontakcie rozpoznaje pozycję przeciwnika jako „BUNKIER”,
 2. dowódca drużyny przyjmuje jeden z wariantów taktycznych:
 • siły drużyny są wystarczające do zniszczenia „bunkra” – kontynuuje samodzielnie
  działania,
 • siły drużyny są wystarczające do zniszczenia „bunkra” – dołącza drugą sekcję w celu
  podjęcia wymiany ognia z przeciwnikiem, melduje dowódcy plutonu o konieczności
  wsparcia działań przez pozostałe drużyny,
UWAGA:

Dysponując odpowiednimi środkami ogniowymi (granatniki przeciwpancerne) należy dążyć do
eliminacji „bunkra” z bezpiecznej odległości. W żadnym wypadku nie należy atakować bez
odpowiedniego wsparcia (np. artyleria, czołgi lub BWP) sieci/zespołu umocnień.
3. Niszczenie bunkra w walce bezpośredniej (bez użycia zespołowych środków ogniowych):

 1. dowódca drużyny określa pole martwe stanowiska i jego „wrażliwy punkt” (wejście, otwory
  wentylacyjne itp.), wyznacza sekcję uderzeniową, która wykona atak,
 2. sekcja uderzeniowa działa według schematu:
 • sekcja dwuosobowa skrycie przemieszcza się w pobliże „bunkra” i prowadzi
  ubezpieczenie drugiej sekcji,
 • kolejna sekcja dwuosobowa przemieszcza się w bezpośrednie sąsiedztwo „bunkra” i
  atakuje go. Jeden z żołnierzy tej sekcji prowadzi ubezpieczenie wyjścia, drugi wrzuca
  granat,

d) po eksplozji granatu żołnierze „czyszczą” stanowisko.
4. Przegrupowanie i reorganizacja drużyny.

 1. dowódca sekcji ogniowej informuje dowódcę drużyny o likwidacji punktu oporu,
 2. reszta drużyny dołącza, dowódca drużyny oznacza „bunkier”,
 3. reorganizacja drużyny.

 

 

 

skrypt: „Zasady Walki Lekkiej Piechoty”

error: Treść jest chroniona !!