kompas
16 października 2017
kierunek północny
16 października 2017

Jeśli mapa wykonana jest w układzie odniesienia 1965 to w odbiorniku ustawiamy:

Układ odniesienia

USER

Format pozycji

Siatka UTM Użytkownika

strefa 1

strefa 2

strefa 3

strefa 4

strefa 5

 

Polska w tym układzie odniesienia podzielona została na 5 stref.

Układ 1995. Podział Polski na 5 stref wraz z numeracją pasów i słupów.

 

W strefach od 1 do 4 wykorzystano odwzorowanie quasi-stereograficzne. Natomiast dla strefy 5, odpowiadającej byłemu województwu katowickiemu (przed reformą administracyjną 1975r.), przyjęto odwzorowanie Gaussa-Krügera z 3-stopniowym pasem odwzorowawczym.
Aby rozpoznać, z której strefy posiadamy arkusz mapy wystarczy spojrzeć na pierwszą cyfrę w godle mapy, np. jedynka w 183.1 Nowy Targ.

Przykład

Na arkuszu mapy GGK 183.1 Nowy Targ w skali 1:50000 wykonanej w układzie współrzędnych 1965 odczytujemy współrzędne skrzyżowania w Jordanowie wykorzystując siatkę kilometrową.
W tej skali oczka siatki mają wielkość 4cm. x 4cm. co odpowiada obszarowi 2km. x 2km.
Wyznaczając długość geograficzną skrzyżowania mierzymy linijką odległość od najbliższej linii siatki kilometrowej do obiektu. W tym przypadku jest to 12 mm co odpowiada 600 metrom w rzeczywistości. Z ramki mapy odczytujemy wartość dla linii siatki (w tym wypadku 546) dodając z przodu 4. Otrzymujemy wynik 4546600.
Podobnie postępujemy z szerokością geograficzną. Na samym początku pamiętamy o dodaniu 5, następnie wartość dla linii siatki (tutaj 359) oraz odległość w metrach od linii do interesującego nas obiektu (4 mm. = 200). Otrzymujemy 5359200.
Współrzędne skrzyżowania w Jordanowie odczytane z mapy to:
4546600
5359200

Pomiar długości geograficznej według siatki kilometrowej.

Pomiar szerokości geograficznej według siatki kilometrowej.

error: Treść jest chroniona !!