3. Święta
20 sierpnia 2019
1. Kodowanie
20 sierpnia 2019
Przełożony jest to żołnierz/strzelec lub osoba nie będąca żołnierzem/strzelcem, której na mocy przepisu prawa, rozkazu lub decyzji właściwego przełożonego podporządkowano innego żołnierza/strzelca (żołnierzy/strzelców).

- oddaje się honory 3 kroki przed starszy stopniem (przełożonym)
- żołnierz/strzelec przyjmuje postawę zasadniczą i oddaje honory. Przełożony (starszy) zezwala na przyjęcie postawy swobodnej.
- pierwszy podnosi rękę do oddania honorów (2 palcami) niższy stopniem.
- pierwszy opuszcza rękę starszy stopniem (przełożony).
- regułka na przywitanie: "Panie Komendancie strzelec X melduje gotowość do zajęć"
Chcąc zwrócić się do żołnierza/strzelca przebywającego w obecności przełożonego (starszego), należy:
np. „PANIE Komendancie proszę o pozwolenie zwrócenia się do Pana drużynowego X”.

Co melduje prowadzący ćwiczenia do Komendanta:
np. „Panie Komendancie – dowódca pierwszej drużyny – drużynowy X
– melduje drużynę podczas ćwiczeń taktycznych na temat...
- melduje drużynę na apelu porannym/wieczornym, stan zgodny”.

żołnierz/strzelec wskazany bez podania nazwiska
przyjmuje postawę zasadniczą, wymienia swój stopień wojskowy i nazwisko.

żołnierz/strzelec wywołany po stopniu i nazwisku np.: „Szeregowy Y"
przyjmuje postawę zasadniczą i odpowiada głośno „Jestem".

żołnierz/strzelec z pytaniem/prośbą

- spóźniony żołnierz/strzelec na zbiórkę
"Panie Komendancie szeregowy X proszę o pozwolenie wstąpienia do szyku"

- spóźniony żołnierz/strzelec na zajęcia
"Panie Komendancie szeregowy X proszę o pozwolenie przystąpienia/dołączenia do zajęć"

- gdy widzicie starszych stopniem rozmawiających ze sobą w wąskim przejściu
"Panie Komendancie szeregowy X proszę o pozwolenie przejścia"

- gdy masz sprawę lub zapytanie do starszego stopniem "Panie Komendancie szeregowy X w sprawie ....
" "Panie Komendancie szeregowy X z zapytaniem...."

- gdy wykonacie rozkaz, to meldujecie
"Panie Komendancie szeregowy X melduje wykonanie zadania"

- gdy np, ktoś z Was będzie wezwany przez starszego stopniem
"Panie Komendancie szeregowy X melduje się na rozkaz"

-kiedy jest kilka osób spóźnionych
"Panie Komendancie szeregowy X + 2 (ilość osób spóźnionych) proszę o pozwolenie wstąpienia do szyku"

Co robi żołnierz/strzelec pierwszego szeregu na komendę „WYSTĄP" i żołnierz/strzelec stojący za nim w drugim szeregu?
występuje trzy kroki na wprost (krokiem defiladowym) i staje w postawie zasadniczej, a na jego miejsce wstępuje natychmiast stojący za nim żołnierz/strzelec z drugiego szeregu (stawiając dwa kroki).

Co robi i ile kroków robi żołnierz/strzelec wywołany z drugiego szeregu?
Robi wykrok lewą nogą, lewą ręką dotyka lewego ramienia swojego poprzednika, po czym cofa lewą nogę do prawej. występuje pięć kroków; dwa kroki - krokiem zwykłym, trzy następne zaś - krokiem defiladowym.

Co robi żołnierz/strzelec wywołany na komendę „WSTĄP"?
w tył zwrot, wraca na swoje miejsce w taki sam sposób, jak podczas występowania i przyjmuje taką postawę, jak pododdział.

Co robi żołnierz/strzelec wywołany z trzeciego szeregu lub z kolumny w miejscu, na komendę „WYSTĄP"?
przechodzi za plecami żołnierzy swojego szeregu na prawą stronę kolumny lub na stronę wskazaną przez dowódcę. Następnie - maszerując wzdłuż skrzydła trójszeregu lub wzdłuż kolumny - występuje trzy kroki przed front szyku.

Komu żołnierz pełniący służbę na posterunku może wydawać rozkazy lub polecenia ?
Wszystkim oprócz swoim przełożonym ze składu warty.
error: Treść jest chroniona !!