Święto Strzelca
6 sierpnia 2022
Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia 2022

Święto słoniadzień za duszny – w gwarze żołnierskiej określenie dnia szkolenia chemicznego w Wojsku Polskim.

W dniu tym organizowane są treningi długotrwałego przebywania w maskach przeciwgazowych oraz alarmy o skażeniach i inne przedsięwzięcia z dziedziny „OPChem” (obrony przeciwchemicznej). Cały stan osobowy jednostki wojskowej był obowiązany nosić przy sobie maski przeciwgazowe – to od nich wzięło się wymienione określenie (maskę typu MUA łączyła z pochłaniaczem długa, karbowana rura gumowa, określana „trąbą słonia”).

error: Treść jest chroniona !!