KATYŃ 1940 SMOLEŃSK 2010
11 kwietnia 2021
Uroczystości 3-majowe
3 maja 2021

W nocy z 24/25 kwietnia w Lesku, zespół z JS 2210 przeprowadził uwieńczone sukcesem działania z zakresu PSYOPS, ćwiczenia były prowadzone w porozumieniu z plutonem strzeleckim z Leska, który miał zabezpieczyć centrum Leska, przed działaniami dywersyjnymi z w/w zakresu, obstawiając centrum miasta by przechwycić zespół lub zespoły z JS 2210.

Ćwiczenie przewidywało również obozowisko pod miastem, tak by przećwiczyć elementy bushcraftu, dając jednocześnie szansę plutonowi strzeleckiemu z Leska szansę na ćwiczenie nocne z zakresu przeszukiwania nocnego okolicy Leska.

Podsumowując ćwiczenia pozwoliły na wyciągnięcie wniosków w obu jednostkach, które pozwolą podnieść działania obu jednostek na wyższy poziom. Dlatego ćwiczenia można uznać za udane.

Dokumentowanie działań
Nocne ognisko, palone przez długi czas w nocy.. (niezgodne z zasadami maskowania ! ale..)
error: Treść jest chroniona !!