Partyzantka miejska cz. 3
24 sierpnia 2017
Raport z rozpoznania SPOTREP
24 sierpnia 2017
Planowanie i organizowanie (przygotowanie)
 • ustalenie jakie dane rozpoznawcze są potrzebne do podjęcia decyzji w opracowaniu planu;
 • ustalenie pierwszeństwa potrzeb niezbędnych informacji i wiadomości;
 • zachowanie równowagi między potrzebami a własnymi możliwościami zdobywania wiadomości i informacji;
 • jakie wiadomości jakimi środkami powinno się zdobywać;
 • przygotowanie odpowiednich rozkazów i zarządzeń;
 • terminowe stawianie zadań w zakresie zdobywania danych;
 • określenie sposobu przechowywania danych przez organa rozpoznawcze;
 • organizacja odbioru danych z rozpoznania powietrznego.
Zbieranie
 • zapisywanie, zanotowanie lub graficzne nanoszenie wiadomości na mapę;
 • systematyczna kontrola napływu informacji oraz wykonywania zadań;
 • ciągła kontrola aktualnego systemu łączności a szczególnie nieetatowych elementów rozpoznawczych;
 • stały odbiór danych z rozpoznania powietrznego.
Przetwarzanie
 • Ocena, krytyczna analiza wiadomości, celem uzyskania właściwej jej interpretacji;
 • Interpretacja i ustalenie wiarygodności uzyskanych wiadomości.
Rozpowszechnianie
 • Składanie meldunków
 • Komunikaty rozpoznawcze
 • Terminowa wymiana informacji o przeciwniku z sąsiadami, wyższym sztabem oraz ze współdziałającymi wojskami;
 • Wymiana informacji wewnątrz sztabu (rodzajami wojsk i służb)

Informowanie:

 • bieżące;
 • okresowe;

Zasadą jest że każdy żołnierz prowadzi rozpoznanie przeciwnika i terenu jest odbiciem obiektywnych potrzeb, w celu zabezpieczenia najbardziej efektywnego wykorzystania sił i środków a tym samym osiągnięcia celu walki.

Prowadzenie rozpoznania jest zadaniem ważnym, a jednocześnie złożonym. Wymaga więc odpowiedniego wyszkolenia oraz przygotowania zarówno poszczególnych żołnierzy, jak i całych pododdziałów, nie tylko rozpoznawczych. Żołnierze wyznaczeni do prowadzenia rozpoznania powinni znać i umieć praktycznie stosować różne sposoby zdobywania wiadomości o przeciwniku oraz rozpoznawać siły i środki na podstawie ich cech demaskujących. Zadania te najczęściej będą wykonywane w skomplikowanych sytuacjach bojowych, trudnych warunkach terenowych i meteorologicznych, często przez drużyny i zespoły działające w oderwaniu od sił własnych.

error: Treść jest chroniona !!