Zasadzka w terenie zabudowanym
24 sierpnia 2017
Przeszukiwanie pomieszczeń
24 sierpnia 2017
Organizacja

Zespół oczyszczający (clearing group)

 • dowódca drużyny
 • grenadier (bomber) – strzelec z dużą ilością granatów ręcznych
 • strzelec nr 1 (first entry man) którzy pierwsi wbiegają do budynku
 • strzelec nr 2 (second entry man)
 • obserwator (look-out man)

Gdy trzeba oczyścić wielki budynek można wzmocnić skład tego zespołu, wyciągając ludzi z zespołu wspierającego, z pocztu dowódcy plutonu lub z innej drużyny.

Zespół wspierający/osłaniający (covering group)

Celowniczy z dwoma amunicyjnymi lkm Bren (Bren group) wraz z pozostałymi strzelcami drużyny pod dowództwem zastępcy dowódcy drużyny.

Zadania zespołu wspierającego:

 • Obezwładnić wszystkie możliwe stanowiska ogniowe, które zamykają drogę dojścia zespołowi oczyszczającemu.
 • Zamknąć w razie potrzeby wszystkie drogi wychodzące z budynku na boki, by w ten sposób uniemożliwić nieprzyjacielowi wszelki ruch z budynku lub do budynku.
 • Wytworzyć zasłonę dymną oraz przedsięwziąć środki, które mają nieprzyjaciela wprowadzić w błąd, o ile tego potrzeba.
Działania zespołu oczyszczającego
 • Dowódca drużyny i grenadier zajmują stanowisko pośrednie, z którego kierują i wspierają posuwanie się strzelców nr 1 i nr 2 (entry man) w kierunku do wejścia budynku.
 • Strzelcy ci podbiegają do punktu, który został wybrany jako wejście, posuwając się jak najszybciej, stosownie do możliwości krycia się. Sposób dostania się do wnętrza budynku, zależy od typu tego stanowiska obrony; posługiwać się można otwartymi drzwiami, oknem innym otworem lub dziurą wykonana w murze przy pomocy specjalnego wyposażenia. W ostatniej chwili przed wejściem do jakiegoś pokoju, dobrze ostrzelać go silnym ogniem (pistoletem maszynowym lub wrzuceniem granatu do środka), wpadając doń natychmiast i nie dając nieprzyjacielowi czasu na ochłonięcie.
 • Po wpadnięciu do wnętrza budynku strzelcy nr 1 i nr 2 muszą szybko odskoczyć od wejścia i zająć stanowisko plecami do ściany, szachując całość pomieszczenia, w którym się znajdują i wszystkie wyjścia.
 • W następnej kolejności wbiega dowódca drużyny wraz z grenadierem (bomber) z tym, że robi to na wezwanie z wnętrza, lub na dany znak.
 • Wszyscy czterej opuszczają następnie pomieszczenie, w którym się znajdują, w następującym porządku: dowódca drużyny, grenadier, strzelec nr 1 i strzelec nr 2.
 • Obserwator pozostaje przy wejściu, wypatrując znaków i sygnałów, przy czym spełnia też funkcję przewodnika dla następnych żołnierzy, ewentualnie gońca itd. Dla utrzymania łączności z zespołem wspierającym i z dowódcą plutonu.
 • Zespół oczyszczający stara się dotrzeć jak najprędzej do szczytu zabudowania, pozostawiając strzelca nr 2 na dole w pobliżu wejścia, by w razie potrzeby pokryć ogniem klatkę schodową i przejścia pomiędzy pokojami.
  Na tym polega idealny sposób postępowania, lecz nie daje się on stosować w praktyce wówczas, gdy klatka schodowa jest silnie broniona lub mocno zabarykadowana.
 • Zespół wspierający podąża za zespołem oczyszczającym, gdy ten dokonał wejścia i wkracza do budynku na rozkaz dowódcy drużyny. Zadanie tego zespołu polega na wzmocnieniu stanowiska zajętego przez strzelca nr 2 w jego zadaniu tj. dozorowaniu punktów kierunków, z których nieprzyjaciel może się zjawić. Pozostając pod rozkazami zastępcy dowódcy drużyny, zespół wspierający musi być przygotowany, by dopomóc w przeszukaniu budynku, lub otworzyć ogień na zewnątrz.
 • O ile jest to możliwe, przeszukać należy dom postępując od góry do dołu. Strzelec nr 1 otwiera drzwi, do każdego pokoju po kolei, ubezpieczając równocześnie działanie przez dozorowanie wlotu i wylotu klatki schodowej. Dowódca drużyny wchodzi pierwszy do każdego pokoju w szybkim tempie, stając natychmiast plecami do ściany. Grenadier używa swoich granatów stosownie do rozkazów dowódcy drużyny, spełniając w zasadzie funkcję jego pomocnika i ubezpieczając go. W wypadku gdy przy przeszukiwaniu budynku nie można postępować zaczynając od góry, rozpocząć trzeba z dołu, przeszukując piętro po piętrze, stosując metodę kombinowania ognia i ruchu i prowadząc akcję z parteru, jako mniej więcej bezpiecznej podstawy do działania.
 • Dowódca drużyny melduje ustnie lub przy pomocy znaków, że budynek został oczyszczony.
Uwagi ogólne
 • Przeszukiwanie prowadzone z góry na dół może nieprzyjaciela zmusić do ucieczki na ulicę, gdzie można go szybko unieszkodliwić, gdy tymczasem pędząc go z dołu do góry zmusza się go raczej do rozpaczliwej obrony.
 • Złota reguła w walce tego rodzaju brzmi jak następuje: nie stawać nigdy w drzwiach, w oparciu o drzwi ani na środku pokoju; natomiast stawać w kątach pokoju, gdzie najtrudniej ruchy ludzkie umiejscowić z dolnego piętra.
error: Treść jest chroniona !!