BAZA WIEDZY


8 sierpnia 2019

URBAN WARFARE

Urban warfare – działania wojenne w terenie zurbanizowanym, to walka w terenach zamieszkałych takich jak miasta i wsie, obozy i bazy. Potocznie określane mianem MOUT – Military Operations in/on Urban Terrain, czyli Wojskowe Operacje w Terenie Zurbanizowanym. CQB to skrót od Close Quarter Battle czyli Walka na małych odległościach […]
8 sierpnia 2019

Zasady manewrowania w terenie zabudowanym

Niniejsze opracowanie dotyczy zasad manewrowania w terenie zabudowanym (ang. military operations on urban terrain MOUT), w oparciu o doktrynę stosowaną w USMC (ang. United States Marine Corps). Zakres opracowania jest zawężony do warstwy operacyjnej oraz pomija taktyczną i strategiczną perspektywę planowania działań. Walki w terenie zabudowanym są z punktu widzenia piechoty […]
10 października 2017

MOUT – Broń w CQL

Zasady manewrowania w terenie zabudowanym Pistolet maszynowy MP-5 i jego liczne odmiany. Jest on stosunkowo mały a składana kolba dodatkowo zmniejsza jego długość. Natomiast 30 nabojowe magazynki, często łączone pozwalają na długie prowadzenie walki. Najczęściej wykorzystywana przez jednostki AT jest wersja A3 wyposażona w oświetlenie taktyczne, tak przydatne w ciemnych pomieszczeniach. Dużą […]
error: Treść jest chroniona !!