Działania w obiektach jedno i wielopoziomowych
24 sierpnia 2017
Partyzantka miejska cz. 3
24 sierpnia 2017

Partyzant miejski charakteryzuje się:

  • odwagą i stanowczą naturą,
  • musi być dobrym taktykiem i dobrym strzelcem,
  • musi być osobą wielkiego umysłu, żeby wyrównało mu to braki broni, amunicji i wyposażenia.

Zawodowi oficerowie okupanta i policja okupanta mają nowoczesną broń i transport i mogą dotrzeć prawie wszędzie swobodnie, wykorzystując działanie własnych sił.

Partyzant miejski nie ma takich zasobów do dyspozycji, i prowadzi żywot tajny.

Partyzantem musi często używać fałszywych dokumentów…

Mimo to partyzant miejski ma przewagę nad konwencjonalnym żołnierzem czy policją. Dzieje się tak dlatego iż żołnierze i policja wroga działają na terenie okupowanym, których ludność skrycie nienawidzi, a dla odmiany partyzant miejski broni słusznej sprawy, którą jest sprawa odzyskania wolności przez mieszkańców kraju.

Broń i działania partyzanta miejskiego muszą być piekłem dla wroga, ale z moralnego punktu widzenia partyzant niezaprzeczalną wyższość nad przeciwnikiem który okupuje kraj.

Gdyż dzięki temu może wypełnić swój zasadniczy obowiązek, którym jest atakowanie i przetrwanie a jego celem jest odzyskanie wolności przez mieszkańców kraju.

Partyzant miejski musi zdobywać czy kraść broń od wroga, by być zdolnym do walki.

Ponieważ jego broń nie jest jednorodna gdyż zdobywał ją.. czy też inaczej wpadała mu w ręce.. (różnymi sposobami..) – partyzant miejski stoi w obliczu problemu różności broni i braku amunicji..

Więcej…  nie ma bezpiecznego miejsca, w którym mógłby się ćwiczyć/szkolić w celności strzelania..

Te trudności muszą być przezwyciężane, co zmusza partyzanta miejskiego, by był przezorny i pomysłowy – bez tych cech nie będzie mógł wypełnić swej roli jako partyzant!

Partyzant miejski musi mieć w sobie inicjatywę, mobilność i elastyczność, jak również wszechstronność i opanowanie w każdej sytuacji.

Nie zawsze jest możliwe – wszystko przewidzieć, ale partyzant miejski nie może sobie pozwolić na zmieszanie czy czekać na instrukcje. Jego obowiązkiem jest działać, znajdować adekwatne rozwiązania dla każdego problemu, w obliczu którego staje, i nie poddawać się przeciwnościom.

ns. rozdz: „ukrywanie się, cele i sposoby zdobywania funduszy”
na podst:
Carlos Marighella: Mini Podręcznik Partyzanta Miejskiego

error: Treść jest chroniona !!