Podstawowe pokonywanie schodów
24 sierpnia 2017
Działania w obiektach jedno i wielopoziomowych
24 sierpnia 2017

Partyzant miejski jest osobą, co zwalcza okupanta z bronią w ręku, używając niekonwencjonalnych metod. Jest gorącym patriotą i bojownikiem o wyzwolenie swojego kraju, przyjacielem ludnosci i wolności. Obszar, na którym działa partyzant miejski, leży w dużych i średnich miastach kraju ojczystego i nieprzyjacielskiego. Są także bandyci i zbrodniarze czy inni wyjęci spod prawa, co działają w dużych i średnich miastach. Wiele razy działania bandytów i prowokatorów są brane za działania partyzantów miejskich.

Partyzant miejski mimo wszystko różni się radykalnie od przestępcy/bandyty.  Zbrodniarz czy bandyta czerpie korzyści osobiste ze swych działań i atakuje bez różnicy okupujących i okupowanych, i to dlatego jest tak wielu zwykłych ludzi wśród jego ofiar. Partyzant miejski działa w celu politycznym i atakuje jedynie siły wojskowe, polityczne i gospodarcze okupanta starajac się przy tym minimalizować lub nie dopuszczać do strat wśród ludności cywilnej.

Innym elementem po prostu równie szkodliwym dla partyzantów, i także działającym na obszarze miejskim, są prowokatorzy, co robią zamieszanie, obrabowują banki, rzucają bomby, porywają, zabijają i popełniają najgorsze zbrodnie, jakie można sobie wyobrazić, aby skierować gniew społeczeństwa przeciw partyzantom miejskim i obywatelom, co przeciwstawiają się okupantowi i szukają swobody…

Partyzant miejski jest nieprzejednanym wrogiem okupanta i systematycznie stwarza niebezpieczeństwo dla wojsk i władz okupacyjnych oraz dla ludzi, co kolaborują z okupantem w kraju i sprawują dzięki niemu władzę.

Pierwszym zadaniem partyzanta miejskiego jest „odwrócić”, zniszczyć i zdemoralizować siły wojskowe, polityczne i gospodarcze okupanta oraz jego kolaboracyjne siły represyjne, przy tym atakować i niszczyć dobra i własność okupantów i kolaborantów nawet jeżeli pochodzą z klasy wyższej…

Partyzant miejski nie obawia się demontować i niszczyć systemu gospodarczego, politycznego i społecznego wprowadzanego przez okupanta, lecz dla niego równorzędnym celem jest pomoc partyzantom wiejskim i pomoc w tworzeniu całkiem odnowionej struktury społecznej i politycznej po usunięciu okupanta (ewentualnie po uzyskaniu zdecydowanej przewagi w terenie umożliwiającej bezpieczne sprawowanie władzy).

nast. rozdz: „cechy osobiste partyzanta miejskiego”
na podst:
Carlos Marighella: mini podręcznik partyzanta miejskiego

error: Treść jest chroniona !!