Mapy
18 października 2017
Nasza działalność w 2017 roku
11 grudnia 2017

W nomenklaturze NATO akronim ISTAR używany jest do określenia możliwości danego pododdziału do prowadzenia różnego rodzaju rozpoznania technicznego. ISTAR - Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance - jednostki tego typu (kompania/batalion) zajmują się wywiadem, obserwacją wroga, namierzaniem celów i rozpoznaniem. Ogólnowojskowy batalion rozpoznawczy brygady Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej - zastąpił kompanię rozpoznawczą. Zasadnicze komponenty batalionu rozpoznawczego brygady zmechanizowanej WL (etat wzór 2009 ) są następujące: - pluton dowodzenia szefa rozpoznania dywizji/brygady Szef razwiedki związku taktycznego ma do dyspozycji m.in. mobilny punkt odbioru informacji od różnych elementów rozpoznania typu PPRI-5 na MT-LBu (1) oraz wóz dowódczo-sztabowy KSzM R-149BMRG również na MT-LBu (1). - dowództwo batalionu Dowódcą batalionu jest oficer w stopniu podpułkownika, który dysponuje plutonem łączności z wozami gąsienicowymi (KSzM R-149BMRG 2) i kołowymi (GAZ-233014 1, KamAZ-4350 1) z odpowiednią aparaturą łączności i komunikacji.

- Kompania rozpoznawcza

Razwiedywatielnaja rota składa się z dowództwa oraz 3 plutonów po 3 drużyny w każdym. W kompanii rozpoznawczej etatowo znajduje się 10 GAZ-233014 Tigr i 1 KamAZ-4350. Kompania liczy ok. 80 oficerów i żołnierzy uzbrojonych w kaemy PKP, karabiny wyborowe SWD-S i specjalne WSS oraz granatniki RPG-7W2. Środki rozpoznania stanowią termowizory (TPN-1), laserowe przyrządy rozpoznawcze (LPR-2) oraz stacje bliskiego rozpoznania typu SBR/Fara (SBR-5). Można przypuszczać, że starszy sprzęt jest lub będzie sukcesywnie wymieniany na nowy, zmodernizowany (np. na MAKS-2011 pokazano radar SBR-5M/Fara-WR).

- kompania rozpoznania technicznego

Składa się z dowództwa i 2 plutonów - rozpoznawczego (obserwacyjnego) oraz środków rozpoznania technicznego. Kompania liczy ok. 40 ludzi, środkami transportu są wozy GAZ-233014 i KamAZ-4350 , środkami rozpoznania technicznego 2 radary obserwacyjne pola walki typu PSNR-8 (1Ł120). Do wybranych jednostek rozpoznawczych docierają już zmodernizowane radary PSNR-8M (1Ł120M), m.in. z cyfrowymi podzespołami w bloku radaru (wykrycie dużego celu z ok. 30 km, masa elementów kompletu 62 kg).

- Kompania rozpoznania radioelektronicznego

Jest to pododdział wywiadu sygnałowego, który jest ciężkim elementem batalionu, w jego skład wchodzi system R-381T Taran zainstalowany na MT-LBu (zakres pracy od 1.5 do 1000 MHz, zasięg 40 km dla sygnałów z ziemi i 100 km z powietrza). Kompania składa się organizacyjnie z dowództwa oraz 3 plutonów. Łącznie w kompanii znajduje się ok. 70 oficerów i żołnierzy oraz m.in. 7 transporterów MT-LBu z systemami rodziny R-381T (wersje T1, T2 i T3). Przy okazji omawiania struktury poszczególnych związków taktycznych SZ FR należy wspomnieć o tym, że jest to element płynny (zmienny), co wynika m.in. z poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań w tym zakresie, stąd należy brać go raczej jako element poglądowy (nie stroniono zresztą w tej kwestii od eksperymentów, jak np. z utworzeniem 100 Brygady Rozpoznawczej w Mozdoku). BSL Rosja Fot. mil.ru. W powyższym etacie batalionu rozpoznawczego nie ma jeszcze dwóch elementów, które są istotnymi czynnikami rosyjskiego rozpoznania – bezzałogowców oraz osobistych, modułowych systemów Strielec. Systemy bezzałogowe, zwłaszcza klasy mikro i mini, są już ważnym elementem nie tylko w zakresie korygowania ognia artylerii, ale także w rozpoznaniu taktycznym. Jako pierwsze tego typu środki otrzymywały jednostki specjalne (Specnaz), ale w miarę ich pozyskiwania implementowane są do systemu rozpoznania poszczególnych związków taktycznych. Do kompanii BSP przekazywane są bezzałogowce systemów taktycznego rozpoznania, takie jak np. Orłan, Zastawa, czy Eleron. Ich szczegółowe umiejscowienie organizacyjne jest trudne, wydaje się jednak, że są/będą elementem batalionu rozpoznawczego. Ważnym elementem zwiększającym możliwości rozpoznawczo-bojowe grupy rozpoznania (razwiedki), czy to sił specjalnych , czy klasycznych pododdziałów rozpoznawczych, jest modułowy system Strielec, który jest wykorzystywany/testowany jest w Syrii (m.in. prowadzenie rozpoznania i naprowadzanie ataków lotniczych) Na razie system rozpoznania, dowodzenia i łączności (tzw. KRUS) szczebla taktycznego Strielec (Strielec-M dla elementów żołnierza przyszłości Ratnik) jest na wyposażeniu przede wszystkim jednostek specjalnych (Specnaz) i wybranych jednostek rozpoznawczych (np. pododdziałów wojsk powietrznodesantowych i 15 Brygady z Samary stanowiącej element tzw. “sił pokojowych” ), ale jego wdrożenie w “zwykłych” batalionach rozpoznawczych brygad WL jest tylko kwestią czasu. Warto wspomnieć, że już z początkiem 2012 r. próby z wdrażaniem tego modułowego wyposażenia miały miejsce w ówczesnej 5 Tamańskiej Brygadzie Zmechanizowanej (obecnie ponownie dywizji). Strielec to system spełniający wymagania sieciocentryczności (Network-Centric Warfare, 4ISR), który na najniższym już szczeblu pododdziału rozpoznawczego (indywidualne wyposażenie pojedynczego żołnierza) integruje elementy podsystemów rozpoznania, dowodzenia i łączności.

na podst: Defence24.pl oprac. Marcin Gawęda

Marynarka Wojenna:

50 okrętów nawodnych w tym:

 • 2 niszczyciele
 • 2 fregaty
 • 3 korwety
 • 2 Okręty Podwodne typ. 877
 • 4 okręty desantowe typ. "Ropucha"
 • 2 poduszkowce typ. Zubr

SIŁY POWIETRZNE

Samoloty:
 • SU-24, SU-27, AN-26,
Śmigłowce:
 • Mi-24, Mi-8, Ka-27

WOJSKA LĄDOWE

JEDNOSTKI WOJSKOWE:

 • 336 Brygada Piechoty Morskiej, Bałtijsk (stan: ok. 4000 żołnierzy)
 • 79 Brygada Zmotoryzowana, Gusiew (stan: ok. 4000 żołnierzy)
 • 7 Pułk Piechoty Zmotoryzowanej, Kaliningrad
 • 152 Gwardyjska Brygada Rakietowa (typ. Toczka-U zasięg 70-120 km oraz ISKANDER-M zasięg 700 km)
 • Bazy materiałowo Sprzętowe (pozwalające wyposażyć zmobilizowane lub przerzucone do obszaru - 2 dywizje)

WOJSKA KOSMICZNO-POWIETRZNE

Systemy przeciwlotnicze:

 • Radar dalegiego Zasięgu WORONEŻ-DM (zasięg 10 tys. km)
 • Systemy przewcilotnicze typ. S-300 i S-400
error: Treść jest chroniona !!