7 lipca 2019

Mapa Podstawowe Informacje

Mapa to zmniejszone przedstawienie na płaszczyźnie wybranego obszaru Ziemi określające wzajemne położenie i charakterystykę zawartych na niej obiektów, które uwzględnia jej kulistość i zostało sporządzone w określonej skali, przy użyciu znaków umownych i według określonych metod matematycznych. Reguły te pozwalają na oddanie kształtu kuli ziemskiej, a proces ten nazywany jest […]
6 lipca 2019

OCENIANIE ODLEGŁOŚCI

Najważniejszy w terenoznawstwie jest wzrok. Umiejętność dostrzegania wszelakich miejsc, które mogłyby posłużyć jako punkty orientacyjne. Są to punkty niezmienne, rzucające się w oczy, które uchronią nas przed zbłądzeniem. np. samotne drzewa, kominy, domy, kościoły, wzgórza, mosty… Trzeba przyzwyczaić się do ciągłego obserwowania terenu, tego co nas otacza jak […]
6 lipca 2019

Orientacja topograficzna

Orientowaniem się w terenie nazywamy określeniem punktu, w którym znajdujemy się i stron świata względem otaczających nas przedmiotów terenowych, form terenu, rozmieszczenia wojsk własnych i wojsk nieprzyjaciela. Strony świata to przede wszystkim cztery główne kierunki wyznaczone na powierzchni kuli ziemskiej.Strony naszego świata najlepiej jest objaśnić na podstawie róży […]
6 lipca 2019

UTM (Universal Transverse Mercator)

Dla map topograficznych opracowanych na obszar odpowiedzialności NATO preferowanym odwzorowaniem jest uniwersalne walcowe poprzeczne odwzorowanie Merkatora (UTM – Universal Transverse Mercator). Odwzorowanie UTM zostało zaprojektowane pomiędzy 80° szerokości geograficznej południowej i 84° szerokości geograficznej północnej z następującymi cechami : · powierzchnia elipsoidy jest […]
6 lipca 2019

Nawigacja w terenie

Nawigacja to sztuka precyzyjnego przemieszczania się w terenie. Umiejętność nawigacji w terenie ma podstawowy wpływ na powodzenie misji. Każda misja bazuje na pojęciu czasoprzestrzeni. Oddziały muszą znaleźć się w odpowiednim miejscu o ściśle określonym czasie. Nawigacja jest niemożliwa bez podstawowych narzędzi, którymi są mapa i kompas. MAPA Mapa to obraz terenu narysowany […]
17 października 2017

wyznaczanie Azymutu

Przy pomocy busoli możemy wyznaczyć azymut magnetyczny, czyli kąt zawarty miedzy północą a interesującym nas kierunkiem (kierunkiem marszu), mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegarka z punktu, w którym się w danym momencie znajdujemy. Przydaje się to np. w trakcie wędrówki przez las do wybranego punktu, widocznego tylko na początku drogi. Azymut kierunku północnego […]
16 października 2017

orientowanie mapy

Zorientować mapę – to znaczy ustawić ją tak, aby kierunki na niej były równoległe do kierunków w terenie. Można orientować mapę na podstawie charakterystycznych punktów w terenie (które odnajdziemy także na mapie), ale najlepiej zrobić to za pomocą busoli. Nadaje się do tego busola zamontowana na przezroczystej, cienkiej podstawie. Taka busola nie ma ani lusterka, […]
16 października 2017

terenoznawstwo

Terenem nazywamy część powierzchni wraz z jej nierównościami i przedmiotami terenowymi: naturalnymi (wody, szata roślinna, bagna, itp.) sztycznymi (osady, zabudowania, mosty, drogi i inne) W terenie wyróżniamy następujące składniki podstawowe: ukształtowanie – stanowiące zespół form terenowych, tworzących jego poktycie poktycie – całość przedmiotów […]
16 października 2017

wyznaczanie stron świata bez kompasu/alternatywne metody wyznaczania kierunku

Najpewniejszymi sposobami na wyznaczenie kierunku północy jest użycie kompasu, busoli lub odbiornika GPS (tutaj z pewnymi zastrzeżeniami w pewnych sytuacjach). Jednak jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy nie posiadamy powyższych urządzeń możemy podeprzeć się mniej dokładnymi, ale równie przydatnymi metodami alternatywnymi. Od wieków ludzie obserwowali niebo nad sobą (ciała […]
16 października 2017

kompas a busola

Różnice pomiędzy busolą a kompasem. Kompas jest zdecydowanie prostszym urządzeniem niż busola, chociaż obie w swej budowie są oparte na igle magnetycznej. Busola posiada lusterko, muszkę i szczerbinkę (czyli przyrządy celownicze), tarczę obrotową z podziałką co najmniej co 5 stopni, linijkę centymetrową, fosforyzujące oznaczenia. Kompasy, szczególnie te starsze posiadają mechaniczną […]
16 października 2017

kierunek północny

Zagłębiając się w temat pojawia się pytanie, o której północy mówimy.. Istnieją trzy rodzaje kierunku północnego.. Północ geograficzna (GeN) jest kierunkiem do geograficznego bieguna północnego i często nazywana jest kierunkiem północy rzeczywistej. W tym kierunku przebiegają stopnie długości (południki). Ponieważ Ziemia jest kulą południki nie są równoległe, lecz zbiegają […]
16 października 2017

mapy papierowe a odbiornik GPS

Jeśli mapa wykonana jest w układzie odniesienia 1965 to w odbiorniku ustawiamy: Układ odniesienia USER Format pozycji Siatka UTM Użytkownika   Polska w tym układzie odniesienia podzielona została na 5 stref.   W strefach od 1 do 4 wykorzystano odwzorowanie quasi-stereograficzne. Natomiast dla strefy 5, odpowiadającej byłemu województwu katowickiemu (przed reformą administracyjną 1975r.), […]
16 października 2017

kompas

Podstawowym przyrządem do wyznaczania stron świata jest kompas zwany czasem busolą. Różnica jest właściwie leksykalna i swoista dla języka polskiego. Ostatnio stosuje się do tego GPS ale nie spisuje się przy tym najlepiej. Ponieważ jednak survival ma nas przygotować do działania w warunkach ekstremalnych, omówię również sposoby samodzielnego […]
16 października 2017

ABC terenoznawstwa i nawigacji

Wszystkim, którzy chcieliby „liznąć” nieco terenoznawstwa, polecam te materiały. Całość znajduje się pod poniższym linkiem: http://lokbialogard.btk.net.pl/forestrats/nawig.html A poniżej poszczególne działy: Orientowanie się w terenie bez mapy Podstawowe wiadomości o mapach Skala mapy, pomiar odległości na mapie Pomiar azymutów (kątów) na mapie Kompas i mapa Techniki nawigacji Określanie współrzędnych punktu na mapie […]
error: Treść jest chroniona !!