8 sierpnia 2019

URBAN WARFARE

Urban warfare – działania wojenne w terenie zurbanizowanym, to walka w terenach zamieszkałych takich jak miasta i wsie, obozy i bazy. Potocznie określane mianem MOUT – Military Operations in/on Urban Terrain, czyli Wojskowe Operacje w Terenie Zurbanizowanym. CQB to skrót od Close Quarter Battle czyli Walka na małych odległościach […]
8 sierpnia 2019

Zasady manewrowania w terenie zabudowanym

Niniejsze opracowanie dotyczy zasad manewrowania w terenie zabudowanym (ang. military operations on urban terrain MOUT), w oparciu o doktrynę stosowaną w USMC (ang. United States Marine Corps). Zakres opracowania jest zawężony do warstwy operacyjnej oraz pomija taktyczną i strategiczną perspektywę planowania działań. Walki w terenie zabudowanym są z punktu widzenia piechoty […]
10 października 2017

MOUT – Broń w CQL

Zasady manewrowania w terenie zabudowanym Pistolet maszynowy MP-5 i jego liczne odmiany. Jest on stosunkowo mały a składana kolba dodatkowo zmniejsza jego długość. Natomiast 30 nabojowe magazynki, często łączone pozwalają na długie prowadzenie walki. Najczęściej wykorzystywana przez jednostki AT jest wersja A3 wyposażona w oświetlenie taktyczne, tak przydatne w ciemnych pomieszczeniach. Dużą […]
24 sierpnia 2017

Partyzantka miejska cz. 3

Partyzantka miejska cz. 3 – ukrywanie się, cele i sposoby zdobywania funduszy Partyzant miejski musi wiedzieć, jak żyć wśród ludności, i musi obawiać się wydawania się dziwnym i odmiennym od zwyczajnego mieszkańca miasta. Nie powinien nosić strojów, które są odmienne od tych noszonych przez innych ludzi. Dopracowane i bardzo modne […]
24 sierpnia 2017

Partyzantka miejska cz. 2

Partyzant miejski charakteryzuje się: odwagą i stanowczą naturą, musi być dobrym taktykiem i dobrym strzelcem, musi być osobą wielkiego umysłu, żeby wyrównało mu to braki broni, amunicji i wyposażenia. Zawodowi oficerowie okupanta i policja okupanta mają nowoczesną broń i transport i mogą dotrzeć prawie wszędzie swobodnie, wykorzystując działanie własnych […]
24 sierpnia 2017

Działania w obiektach jedno i wielopoziomowych

Podczas działania w obiekcie zespoły szturmowe mają zazwyczaj do sprawdzenia od kilku do kilkunastu pomieszczeń znajdujących się na jednym lub na wielu poziomach. Każdy zespół otrzymując zadanie do wykonania ma przypisane pomieszczenia które należy sprawdzić. W trakcie sprawdzania należy pamiętać o generalnej zasadzie, aby nie pozostawiać za sobą nieczyszczonych pomieszczeń, ani też […]
24 sierpnia 2017

Partyzantka miejska cz. 1

Partyzant miejski jest osobą, co zwalcza okupanta z bronią w ręku, używając niekonwencjonalnych metod. Jest gorącym patriotą i bojownikiem o wyzwolenie swojego kraju, przyjacielem ludnosci i wolności. Obszar, na którym działa partyzant miejski, leży w dużych i średnich miastach kraju ojczystego i nieprzyjacielskiego. Są także bandyci i zbrodniarze czy inni wyjęci spod prawa, co działają […]
24 sierpnia 2017

Podstawowe pokonywanie schodów

Schody są stałym elementem większości domków jednorodzinnych i wszystkich bloków oraz kamienic spotykanych w Polsce. Poniższe schematy upraszczają znacznie proces pokonywania schodów. Nie wszystkie sektory ogniowe zostały zaznaczone w celu zachowania przejrzystości schematów. Element szturmowy zbliża się do schodów. Jedynka podaje komendę / sygnał „SCHODY” i oznacza ich […]
24 sierpnia 2017

MOUT – wejście (drzwi zamknięte)

Zespół szturmowy zbliża się do drzwi. Drzwi otwierają się na zewnątrz w kierunku oznaczonym strzałką. W celach demonstracyjnych sektory odpowiedzialności indywidualnej nie zostały zaznaczone. Uwaga: Jeżeli WIDAĆ zawiasy – drzwi otwierają się na ZEWNĄTRZ. Jeżeli NIE WIDAĆ zawiasów, drzwi otwierają się do środka.  Jedynka podchodzi do drzwi i podaje sygnał […]
24 sierpnia 2017

Podstawowe szyki w korytarzu

Podstawowy szyk w wąskim korytarzu. Operatorzy ustawieni są w szeregu, jeden za drugim. Poruszają się pod ścianą, nie ocierając się o nią. Pierwszy operator osłania przód, a drugi jest za niego lekko wychylony i również osłania podstawowy kierunek, wzmacniając tym samym siłę ognia. Sektory ogniowe pozostałych operatorów nie zostały zaznaczone aby […]
24 sierpnia 2017

Wejście dwójką

Wejście dwójką jest jednym z podstawowych elementów techniki statycznej. W poniższym opisie zakładamy że operatorzy podchodzą równocześnie z dwóch stron do pomieszczenia w którym nie ma drzwi (lub drzwi są otwarte na oścież). Operatorzy podchodzą do drzwi. Pokrywają ogniem światło drzwi, w miarę możliwości penetrują obserwacją pomieszczenie. Operatorzy w miarę zbliżania się do światła drzwi […]
24 sierpnia 2017

„Krojenie tortu”

Operator porusza się w korytarzu. Pokrywa obserwacją i ogniem załamanie obiektu. Operator zbliża się do rogu. Odchodzi nieznacznie od osi korytarza i wychyla się w prawo. Tym samym zwiększa swoje pole obserwacji za załamaniem obiektu. Broń trzymana przy prawym ramieniu w jednej linii z okiem. Górna część tułowia wychylona […]
24 sierpnia 2017

Przeszukiwanie pomieszczeń

  Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się przedmioty które wymagają dodatkowego sprawdzenia – np, szafy, lodówka, tapczan, zespół musi je przeszukać. W tym celu dzieli się na dwa elementy – czyszczący i ubezpieczający. Operator który jest w najlepszej pozycji do pokrycia ogniem podejrzanego przedmiotu, np: szafy, podaje komendę: „UBEZPIECZAM!”, […]
24 sierpnia 2017

Ćwiczenia drużyny w oczyszczaniu budynku

Organizacja Zespół oczyszczający (clearing group) dowódca drużyny grenadier (bomber) – strzelec z dużą ilością granatów ręcznych strzelec nr 1 (first entry man) którzy pierwsi wbiegają do budynku strzelec nr 2 (second entry man) obserwator (look-out man) Gdy trzeba oczyścić wielki budynek można wzmocnić skład tego zespołu, […]
24 sierpnia 2017

Zasadzka w terenie zabudowanym

Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zasadzki, jako jednego z elementów taktyki działań piechoty w terenie zabudowanym. W pierwszej części omówione zostały współczesne poglądy na rolę zasadzki w działaniach miejskich oraz poszczególne jej warianty: zasadzka przygotowana i improwizowana. W drugiej części zawarto analizę taktyczną walki stoczonej 12 listopada 2004 r. przez irackich insurgentów […]
24 sierpnia 2017

Podejście pod obiekt

Sposób podejścia pod atakowany obiekt ma duże znaczenie, i zależy od: rodzaju obiektu (budynek wolno stojący, mieszkanie w bloku, itp.), infrastruktury wokół niego (gęsta zabudowa, wolna przestrzeń, itp.). W trakcie podejścia ważne jest wykorzystywanie martwych pól obserwacji tj. (miejsc, w których można przebywać niezauważonym przez przeciwnika). Właściwe podejście jest […]
24 sierpnia 2017

MOUT – Taktyka Wojsk WNP

Doktryna strategiczna WNP zakłada użycie zmasowanego ataku na całej długości frontu. Bardzo ważnym, dla wroga czynnikiem jest szybkość. Zakłada on dzienne tempo natarcia rzędu 30-60 km, w warunkach użycia taktycznej broni nuklearnej 60-100 km. Dla minimalizacji wystawienia swoich zgrupowań na atak nuklearny, będzie starał się, możliwie jak […]
24 sierpnia 2017

MOUT (Military Operation on Urbanized Terrain) 2

Miasta i ich zdobycie lub ich utrzymanie często są celem warunkującym powodzenie całości operacji prowadzonych na froncie. Walki toczą się na całej głębokości infrastruktury miejskiej (wielowymiarowość tego pola walki). Struktury miejskie mogą być łatwo przygotowywane inżynieryjnie do obrony W działaniu często są używane specjalistyczne narzędzia walki w mieście […]
24 sierpnia 2017

MOUT (Military Operation on Urbanized Terrain) 1

MOUT (Military Operation on Urbanized Terrain) – zaplanowane i przeprowadzane działania militarne w terenie, w którym obiekty zbudowane przez człowieka poważnie ograniczają swobodę taktyczną dowódców obu stron konfliktu. MOUT (Military Operation on Urbanized Terrain) – zaplanowane i przeprowadzane działania militarne w terenie, w którym obiekty zbudowane przez człowieka poważnie ograniczają swobodę taktyczną […]
24 sierpnia 2017

CQB

Coraz częstsze działania w terenie zurbanizowanych, przyjęta taktyka zakładająca działania małych świetnie wyszkolonych i uzbrojonych grup dokonujących precyzyjnych ataków na bazy, budynki., rozwój przestępczości zorganizowanej i zetknięcie się policji z ciężko uzbrojonymi, gotowymi na wszystko, biorącymi zakładników przestępcami doprowadziło wśród wojskowych i policyjnych jednostek specjalnych do rozwoju taktyki […]
error: Treść jest chroniona !!