3 maja 2020

Wsparcie wywiadowcze

Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek działania sił specjalnych bez ich ścisłej współpracy ze służbami specjalnymi. W wielu krajach wywiad powołuje do życia wyspecjalizowane grupy rozpoznawcze. Z drugiej jednak strony najlepsze jednostki specjalne tworzą w swych strukturach odrębne komórki zajmujące się zbieraniem informacji ściśle na potrzeby swoich działań. Do jednych […]
1 maja 2020

Zasady Dowódcy Patrolu Rozpoznania

1) Uzyskaj kontakt z przeciwnikiem umożliwiający nadzorowanie jak najszybciej i utrzymuj go ustawicznie. 2) Manewruj swobodnie zgodnie z zamierzonym działaniem. 3) Dostosuj swoją działalność do tempa i działań przeciwnika, a nie do pododdziału wojsk własnych. 4) Nawiązuj walkę wtedy, gdy tylko w ten sposób możesz zdobyć potrzebne Ci informacje. 5) Rozpoznawaj przeciwnika skrycie […]
17 października 2017

dokumenty

Jednym z zasadniczych zadań jaki może wykonywać zespół może być prowadzenie obserwacji na potrzeby rozpoznania. By właściwie wykonać to zadanie zespół nie tylko musi składać się z doskonałych obserwatorów, ale tez dbać aby wszystkie istotne informacje zostały zarejestrowane i przekazane. By tego dokonać zespół może wykonać następujące dokumenty: szkic odległości, […]
11 października 2017

zadania na patrolu

1.Nawigacja. Dowódcy na każdym szczeblu dowodzenia muszą? Regularnie trenować żołnierzy w posługiwaniu się mapą i kompasem. Trening powinien by? Interesujący, realistyczny i zarazem trudny. Podczas treningu muszą być określone specyficzne punkty treningowe, które mają być osiągnięte po zakończeniu każdego treningu orientacyjnego. 2. Poruszanie w terenie. Celem […]
11 października 2017

metody patrolowania terenu

Każdy patrol ma na celu konkretne zadanie. W większości wypadków patrol musi zlokalizować na wyznaczonym terenie konkretny obiekt lub przeciwnika którego dokładna pozycja nie jest znana. Patrol działa w sektorze terenu przydzielonym przez sztab, poza którym nie może się samowolnie poruszać. W zależności od sytuacji taktycznej, pierwszym krokiem jest wyznaczenie miejsca na bazę […]
11 października 2017

formacje patrolowe

Ta formacja jest najczęściej używaną formacja w OS. Jest najlepiej przystosowana do przemieszczania się przez teren otwarty, lekko zadrzewiony w czasie dnia, jak i również w nocy przy wystarczającym świetle. Patrol poruszający się tą formacją może szybko zająć stabilną pozycję do wykonania odwrotu jeżeli kontakt z przeciwnikiem nastąpi z któregokolwiek kierunku. Formacja […]
11 października 2017

bazy patrolowe

Baza Patrolowa jest miejscem w którym patrol spędza noc Czas pomiędzy rozpoczęciem rutyny nocnej i końcem rutyny porannej. Założenie bazy patrolowej jest stałą rutyną która zawsze przebiega w ten sam sposób, według tych samych zasad i jest trenowana jak każdy inny element patrolowania. Baza patrolowa jest […]
11 października 2017

podstawy

RV– miejsce zbiórki (spotkania) ustalane na wypadek rozproszenia oddziału lub jako punkt docelowy np. koncentracji ARV– alarmowe miejsce zbiórki podawane doraźnie np. wycofania spod ognia lub zasadzki. MRV – miejsce ewakuacji medycznej. SPO – Standardowe Procedury Operacyjne (ustalone normy zachowania i postępowania w różnego rodzaju […]
10 października 2017

Rozpoznanie ogólnowojskowe

Rozpoznanie ogólnowojskowe, jako jeden z podstawowych rodzajów rozpoznania szczebla taktycznego, stanowi najważniejsze źródło wiarygodnych, terminowych i dokładnych danych o stronie przeciwnej w zakresie dotyczącym jej składu, ugrupowania i rozmieszczenia zasadniczych elementów decydujących o jej sile i zdolności bojowej. Uzyskanie i przekazywanie tych wiadomości w czasie rzeczywistym, umożliwia podjęcie właściwej […]
10 października 2017

SPO

SPO – Standardowe Procedury Operacyjne 1.a. kontakt wzrokowy Jeżeli zespół widzi nieprzyjaciela samemu będąc niewidocznym to powinien: – zająć ukryte stanowisko – poczekać na oddalenie się przeciwnika – jeśli działa jako szpica zameldować dowódcy elementu rozpoznawczego o składzie i kierunku działania nieprzyjaciela – jeśli […]
10 października 2017

Raport z rozpoznania

Czym jest SPOTREP ? SPOTREP jest używany przez wojska NATO. SPOTREP to połączenie dwóch słów z j. ang. : spotted (zauważony) – report (raport) Przekładając na polski: Raport Rozpoznania Sporządza się go w formacie SALUTE (jest to akronim, wyjaśnienie : czytaj dalej) S (SIZE) – liczebność oddziału nieprzyjaciela. […]
10 października 2017

Cykl rozpoznawczy

Planowanie i organizowanie (przygotowanie) ustalenie jakie dane rozpoznawcze są potrzebne do podjęcia decyzji w opracowaniu planu; ustalenie pierwszeństwa potrzeb niezbędnych informacji i wiadomości; zachowanie równowagi między potrzebami a własnymi możliwościami zdobywania wiadomości i informacji; jakie wiadomości jakimi środkami powinno się zdobywać; przygotowanie odpowiednich rozkazów i zarządzeń; terminowe stawianie […]
10 października 2017

Żołnierze patrolu

Podczas operacji zwiadowczych i specjalnych każdy członek oddziału albo patrolu ma ściśle wyznaczoną funkcję i rolę, która nie zmienia się podczas całej operacji. Specjaliści tacy jak d-cy, radiooperatorzy albo medycy mają zawsze tą samą rolę. To, czego publika często jest świadkiem oglądając głupawe filmy rodem z Hollywood, gdzie sierżant […]
10 października 2017

Wyposażenie

Podczas pokoju istnieje niebezpieczna wśród żołnierzy tendencja do ulepszania własnej egzystencji w terenie podczas operacji. Żołnierze często zabierają ze sobą w teren luksusowe artykuły, które nie są generalnie dostępne podczas konfliktu zbrojnego. Należy pamiętać, że ekwipunek, który jest potrzebny podczas treningu, jest jedynie częścią tego, co jest absolutnie niezbędne […]
10 października 2017

Posterunek obserwacyjny

Posterunek obserwacyjny (PO) – organizuje się w celu zdobycia danych rozpoznawczych dotyczących obserwowanego obiektu lub nieprzyjaciela. Z angielskiego OP – observation point czyli skryty posterunek obserwacyjny. Czyli zamaskowane miejsce prowadzenia obserwacji terenu, jednego z podstawowych sposobów zdobywania danych rozpoznawczych. Prowadzi się z niego obserwację, […]
10 października 2017

Meldunek rozpoznawczy

Okresowy meldunek rozpoznawczy – wzór klauzula tajności Kopia nr… z … egzemplarzy …………………………………. jednostka wydająca dokument ………………………. miejsce wydania czas /data ……………………………………. OKRESOWY MELDUNEK ROZPOZNAWCZY nr………. Dokumenty odniesienia: Mapa………………., seria………………., rok wydania………………, 1. SYTUACJA OGÓLNA W WOJSKACH PRZECIWNIKA /zwięzły raport o położeniu sił […]
25 sierpnia 2017

Patrol

Patrolowanie jest podstawowym zadaniem piechoty. Patrol jest podstawowym narzędziem jakim dysponuje dowódca do wykonania zadań. W najprostszej formie Patrol jest bezpiecznym sposobem przemieszczania się z punktu A do B w terenie gdzie jest możliwy kontakt z przeciwnikiem. Patrol może również stanowić część bardziej złożonych zadań jak na przykład „zasadzka” […]
25 sierpnia 2017

Taktyka

Rozpoznanie ogólnowojskowe, jako jeden z podstawowych rodzajów rozpoznania szczebla taktycznego, stanowi najważniejsze źródło wiarygodnych, terminowych i dokładnych danych o stronie przeciwnej w zakresie dotyczącym jej składu, ugrupowania i rozmieszczenia zasadniczych elementów decydujących o jej sile i zdolności bojowej. Uzyskanie i przekazywanie tych wiadomości w czasie rzeczywistym, umożliwia podjęcie właściwej […]
25 sierpnia 2017

Przygotowanie do działań patrolowych

Niezależnie od zadania patrolu nacisk przygotowań do operacji patrolowej powinien być położony na umiejętności taktyczne, takie jak posługiwanie się mapą, busolą i sprzętem specjalistycznym oraz techniki poruszana się w terenie i maskowanie. Podstawowe przygotowanie do operacji obejmuje: Zamaskowanie odkrytych powierzchni ciała. Zamaskowanie umundurowania oraz uzbrojenia i pozostałego wyposażenia. Sprawdzenie gotowości […]
25 sierpnia 2017

Rozpoznanie w pododdziałach

Za przygotowanie i prowadzenie rozpoznania odpowiedzialny jest dowódca a bezpośrednio organizuje rozpoznanie oraz kieruje nim szef rozpoznania danego szczebla dowodzenia. Rozpoznanie planuje się i organizuje odpowiednio do otrzymanego zadania bojowego lub działań podjętych z własnej inicjatywy. Głębokość rozpoznania zależy od techniki rozpoznawczej, powinna ona zapewnić możliwość przewidywania w porę […]
error: Treść jest chroniona !!