6 sierpnia 2019

Wybrane nietypowe rodzaje min lądowych

1. Miny rażące z górnej półsfery (atakujące z góry/top-attack, albo “wide-area mine”). Po wykryciu, zlokalizowaniu i zidentyfikowaniu celu, miny tego rodzaju wyrzucają na pewną wysokość ładunek bojowy, w który są uzbrojone. Gdy znajduje się on w powietrzu cel zostaje ponownie namierzony i następuje jego porażenie przez pociskiem formowanym wybuchowo (EFP). Podobnie jak miny przeciwpancerne […]
5 sierpnia 2019

Punkty obserwacyjne i punkty dowodzenia.

Punkty obserwacyjne buduje się w rowach strzeleckich, rowach łącznikowych i poza nimi. Urządzony punkt obserwacyjny jest to dobrze zamaskowany, pojedynczy lub podwójny dół strzelecki. – Punkt obserwacyjny dowódcy plutonu strzeleckiego i kompanii (główny i zapasowy) buduje się ze schroniskiem dla gońców i ukrytym rowem łącznikowym między punktem […]
4 sierpnia 2019

Zabezpieczenie inżynieryjne

Realizuje się w celu stworzenia warunków koniecznych do skutecznego prowadzenia działań bojowych przez pododdziały oraz osiągnięcia przez nie powodzenia w walce, zwiększenia efektywności obrony wojsk przed środkami rażenia przeciwnika i utrudnienia jego wojskom działania w terenie. Do zasadniczych zadań zabezpieczenia inżynieryjnego zalicza się: 1) rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu; 2) rozbudowa fortyfikacyjna […]
17 października 2017

umocnienie polowe (1)

Stanowiska budowane podczas walki Stanowiska ogniowe Stanowiska ogniowe obierają i wykonywają w terenie poszczególni strzelcy lub obsługi broni podczas walki, albo też przygotowuje się je zawczasu. Ich rodzaj i wymiary są zależne od warunków bojowych, terenu i gleby. Podane ryciny i wymiary są wzorem i służą jako przykład, wskazując ogólne zasady […]
17 października 2017

umocnienie polowe (2)

We współczesnej walce pośpieszne natarcie i uporczywa obrona z małymi stratami możliwe są tylko przy umiejętnym wykorzystaniu terenu i przyzwyczajeniu strzelców do szybkiego okopywania się. Dlatego każdy strzelec, drużyna i pluton, z chwilą wyjścia na linie ogniowe, powinni, nie czekając rozkazy wyższych dowódców, natychmiast i szybko okopywać się, stopniowo pogłębiać swoje wnęki […]
17 października 2017

Obrona Miejsc Postoju, Węzłów logistycznych oraz Mostów i Tuneli

Przy prowadzeniu wojny o charakterze ru­chowym należy pewne punkty zabezpieczyć przed ewentualnym rajdem nieprzyjaciela. Będą to miejsca postoju — źródła wy­żywienia i zaopatrzenia oddziałów oraz stacje kolejowe. Punkt taki winien przedstawiać mały obóz warowny, oto­czony ciągłą linią przeszkód o promieniu zależnym od rozporzą­dzanego garnizonu (przeważnie około 1 kompanii). Pojęcie […]
17 października 2017

obrona małych miejscowości

Wsie i miasteczka są to naturalne punkty oporu, które na­leży wykorzystać. Dają one zwykle dobrą pozycję, ukrytą przed przeciwnikiem, z naturalnymi osłonami i w części gotowymi stanowiskami, posiadają często naturalną przeszkodę w postaci rzeki, schrony w postaci piwnic, skryte podejścia, materiał dla sztucz­nych przeszkód (zasieki) i dla schronów, stanowiska obserwacyjne, […]
17 października 2017

granat ręczny – podstawy

Celem wyszkolenia strzelca we władaniu granatem ręcznym jest nauczenie dalekiego i celnego rzutu granatem z różnych postaw oraz umiejętności i pewności siebie w obchodzeniu się z granatem ostrym. Granat chwyta się zapalnikiem do góry w prawą rękę pełną dłonią, cztery palce od zewnątrz, kciuk od wewnątrz. Środek dłoni ciśnie na ogon dźwigni. […]
17 października 2017

budowa i maskowanie gniazd ogniowych

Każde gniazdo ogniowe powinno odpowiadać następującym warunkom: pod względem rozmieszczenia i wymiarów powinno dawać dobre warunki prowadzenia ognia i obserwacji we wskazanym pasie oraz być zdolne do samoobrony; pod względem formy i miejsca rozmieszczenia strzelców powinno być dogodnym do kierowania ogniem drużyny; chronić strzelców i broń od odłamków pocisków i min, ognia […]
17 października 2017

obrona w terenie lesistym

Strony dodatnie pozycji leśnych: Ukrycie przed obserwacją nieprzyjacielską. Ułatwiona własna obserwacja (wysokie drzewa). Zmniejszone znacznie, a często zupełnie uniemożliwione, działanie artylerii przeciwnika, wskutek przedwczesnych wybuchów. Obfitość materiału dla schronów i przeszkód. Strony ujemne: Utrudnione działanie własnej artylerii. Utrudniona łączność. Utrudnione roboty ziemne ze względu […]
17 października 2017

obrona cieśnin i przepraw

Cieśniny i przeprawy bywają odkryte (np. mosty, groble) i zakryte np. przełęcze górskie i wąwozy. W poście niniejszym będzie mowa o przeprawach odkry­tych, umożliwiających obronę skrzydłową, podczas gdy zakryte wkraczają w ramy postu dot. pozycji górskich. Obrona może być czynna, gdy przeprawę trzymamy w naszym posiadaniu, i bierna, gdy przeciwnikowi nie pozwalamy z niej […]
17 października 2017

okopy

PRZEZNACZENIE I CEL BUDOWY Służy to do: ułatwienia prowadzenia ognia, obserwacji, kierowania walką, skrytej komunikacji i ochrony wojsk oraz bojowego sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela. BUDOWA OKOPÓW STRZELECKICH Pojedynczy okop strzelecki do strzelania w postawie leżącej wykonuje się w postaci wykopu o szerokości 60 cm, długości 170 cm i głębokości 30 cm. Czas […]
17 października 2017

przeszkody

Przeszkody w terenie mogą być naturalne albo sztuczne. Przeszkody sztuczne to zasieki, pola minowe lub inne przeszkody stawiane przez opozycję. Przeszkody naturalne to rzeki, przepaście, drogi lub otwarta przestrzeń nie oferująca możliwości maskowania. Pokonywanie przeszkód terenowych Małe przeszkody terenowe Małe przeszkody są pokonywane z marszu na zasadzie standardowych procedur. […]
17 października 2017

niszczenie umocnionego stanowiska ogniowego

Sytuacja taktyczna: Drużyna nawiązuje kontakt bojowy z umocnionym punktem oporu / bunkrem. UWAGA: Przez pojęcie bunkra rozumiemy umocnione stanowisko ogniowe posiadające strop i strzelnicę. Istnieją dwa podstawowe typy bunkrów: betonowe i drewniane (z belek). Podstawowym pozytywem bunkra jest ochrona, którą posiada obsługa środka ogniowego. Negatywem […]
17 października 2017

organizacja rozmieszczenia pododdziałów

Organizacja rozmieszczenia pododdziałów (wg. standardów NATO) Przed zajęciem przez pododdziały wyznaczonego rejonu organizuje się rozpoznanie go. Do grupy rekonesansowej wysyłanej z oddziału (brygady, pułku) włącza się jednego z oficerów z dowództwa batalionu, jednego oficera (chorążego lub podoficera) z każdej kompanii oraz z innych pododdziałów przydzielonych. Grupa rekonesansowa rozpoznaje rejon, […]
17 października 2017

OCOKA

Analiza terenu w wykonaniu dowódców wszystkich szczebli oraz żołnierzy (strzelców) koncentruje się na jego militarnym aspekcie który nosi akronim OCOKA. OCOKA (akronim od Observation and Fields of Fire, Cover and Concealment, Obstacles, Key Terrain, Avenues of Approach) jest metodą analizy terenu działania, i stanowi integralną część punktu […]
16 października 2017

pozycje górskie

Właściwości wojny górskiej są następujące: Utrudniona łączność. Duża ilość martwych pól. Utrudnione ruchy wojsk ze względu na brak dróg. Utrudnione działanie artylerii. Utrudniona budowa rowów strzeleckich. Utrudnione zwiady, bez których jednak, szczególnie w wojnie górskiej, nie sposób się obyć… Są to zarówno zalety i wady działań w górach.. Dawniej wojna górska […]
16 października 2017

przygotowanie obrony

Plan szczegółowy powinien być poprzedzony badaniem mapy, lecz przede wszystkiem jest on skutkiem rozpoznania terenu. Każdy węzeł oporu zbudowany jest wszerz i wgłąb z pun­któw oporu o wzajemnej obronie ogniowej. Przy rozmieszczaniu punktów oporu należy starać się osiąg­nąć dwa cele: 1-o zapewnioną zaporę ogniową, 2-o […]
error: Treść jest chroniona !!