wybrane skróty i ich znaczenie
16 października 2017
podstawy łączności
16 października 2017

Każda informacja przesyłana droga radiową jest przechwytywana. W czasie W npl dysponuje zaawansowanymi środkami nasłuchu i radiolokacji. Podczas pokoju radioamatorzy oraz służby rządowe przechwytują każdą transmisję radiową. W celu utajnienia informacji oraz planów operacyjnych – stosuje się kody i szyfry operacyjne.

W czasie W podstawowe niebezpieczeństwo to radiolokacja npla. Radiolokacja pozwala na:

 1. Namierzenie miejsca skąd radiostacja nadaje
 2. Automatyczne ostrzelanie radiostacji ogniem artyleryjskim lub jakimkolwiek innym środkiem ogniowym.

Czasy kiedy smutni panowie jeździli w furgonetce i namierzali cyrklem na mapie pozycje radiostacji dawno minęły. Nie jestem ekspertem w tej branży ale można zakładać że każda transmisja dłuższa niż jedna sekunda zostanie zarejestrowana a każda transmisja dłuższa niż 3 sekundy zostanie namierzona i pozycja radiostacji naniesiona na mapę.

Biorąc pod uwagę że radary artyleryjskie wykrywają miejsce wystrzelenia pocisku moździerzowego zanim on spadnie na ziemie – myślę że jest to realistyczna ocena możliwości środków radiolokacyjnych.

Dyscyplina radiowa ogranicza możliwości radiolokacji, natomiast kody i szyfry zabezpieczają informacje.

Armie NATO używają dwóch podstawowych szyfrów:

 1. Kody alfanumeryczne
 2. Kody operacyjne

Kody alfanumeryczne służą do szyfrowania prostych słów, liter, cyfr i innych danych. Informacja: „Oddział znajduje się w punkcie 123 456” po zakodowaniu kodem alfanumerycznym ma postać: „Oddział znajduje się w punkcie FW4 GL2” Wiadomo że chodzi o odział, ale nie wiadomo gdzie konkretnie jest. Kody alfanumeryczne są szybkie w użyciu i służą przede wszystkim do szyfrowania krótkich informacji taktycznych – które szybko się zmieniają. Idea jest taka że zanim przeciwnik zdąży rozkodować daną informacje – będzie ona już bezużyteczna. Kody alfanumeryczne służą również do autoryzacji na sieciach radiowych. Np.:

Wywołanie do autoryzacji:

 • „11 ALFA TU ZERO ALFA, AUTORYZUJ DELTA – BRAVO, ODBIÓR”

odzew:

 • „ZERO ALFA TU 11 ALFA AUTORYZUJE CHARLIE – XRAY ODBIÓR”

odpowiedź:

 • „11 ALFA OK, BEZ ODBIORU”

Na pytanie o „DELTA BRAVO” – radiooperator sprawdza tabele szyfrów alfanumerycznych i odpowiada według procedury, np.: „CHARLIE XRAY”. Kody alfanumeryczne mają to do siebie że zmieniane są co 8 godzin według czasu ZULU. Czyli w ciągu 24 godzin, radiooperator zużyje 4 zestawy kodów.

Kody operacyjne są bardziej skomplikowane. Służą do szyfrowania całej treści dowolnej informacji. „Oddział znajduje się w punkcie 123 456” po zakodowaniu kodem operacyjnym ma postać: „ADF KDE WSD WED GFR SWD AWS CDF WSD FRF SSE WSF SAE” Każde słowo jest kodowane trygramem. Radiooperator nosi przy sobie zestaw kodów który ma postać małego słownika – zwiera około 2000 słów które wystarczą do zakodowania każdej informacji taktycznej. Kody działają na zasadzie „one time pad” – czyli każda strona jest używana tylko raz. Kody operacyjne zmieniają się co 24 godziny według czasu ZULU.

UWAGA! NAWET JEŻELI ODDZIAŁ ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W KODUJĄCE RADIOSTACJE – KODY ALFANUMERYCZNE I OPERACYJNE SA ZAWSZE STOSOWANE _ NIGDY NIE MOŻNA POLEGAĆ NA „MECHANICZNYCH” ZABEZPIECZENIACH.

Oprócz metod kryptologicznych stosuje się cała gamę pseudonimów i przezwisk w celu zmylenia przeciwnika:

 1. Prawdziwe imiona i nazwiska nigdy nie są używane.
 2. Dowódca oddziału nigdy nie powinien mówić bezpośrednio przez radio – zawsze za pośrednictwem swojego radiooperatora – idiosynchronizmy takie jak ton głosu, akcent, interpunkcja mogą posłużyć nieprzyjacielowi do namierzenia oddziału.
 3. Miejsca spotkań, punktów terenowych etc. powinny mieć swoje numery taktyczne.
 4. Wszystkie częstotliwości radiowe – podstawowa, zastępcza, alternatywna i awaryjna powinny mieć swoje pseudonimy.

Ważne jest żeby pseudonimu były „zgrupowane” tematycznie – ułatwia to ich uporządkowanie. Przykład:

Pododdziały:

 • „DIAMENT, KWARC, OPAL, KRZEMIEŃ”

Częstotliwości:

 • „OMEGA 45, FOXTROT 23, INDIA 42, BRAVO 72”

Punkty w terenie:

 • „MERKURY, WENUS, PLUTON, MARS”

W rezultacie takie kody dają przykładową transmisję radiową:

 • „DIAMENT NA FOXTROT 23, PO WENUS NA BRAVO 72, OPAL I KRZEMIEŃ ZOSTAJĄ NA OMEGA 45 DO PLUTONU”

Oczywiście wszystkie pseudonimy muszą być ustalone PRZED rozpoczęciem jakichkolwiek operacji.

error: Treść jest chroniona !!