15 lipca 2019

Kody Operacyjne

Każda informacja przesyłana droga radiową jest przechwytywana. W czasie W npl dysponuje zaawansowanymi środkami nasłuchu i radiolokacji. Podczas pokoju radioamatorzy oraz służby rządowe przechwytują każdą transmisję radiową. W celu utajnienia informacji oraz planów operacyjnych – stosuje się kody i szyfry operacyjne. W czasie W podstawowe niebezpieczeństwo to radiolokacja npla. Radiolokacja […]
17 października 2017

znaki patrolowe

UWAGA. STOP. Podstawowy znak. Wszyscy w zespole (oddziale) zatrzymują się i oczekują na dalsze polecenia.   CHOWAJ SIĘ. NISKO. Pokazany po znaku UWAGA oznacza ukrycie się. W zależności od sytuacji może to być klęknięcie na kolano (krótki postój), wykorzystanie osłony terenowej (drzewo, zagłębienie). Pokazany w czasie marszu oznacza poruszanie […]
16 października 2017

RF-10

RF-10 – taktyczna radiostacja ultrakrótkofalowa produkcji czechosłowackiej, pracująca w zakresie 44-54 MHz z odstępem miedzykanałowym co 25 kHz i mocą ok. 1,5 W. Coraz częściej używana w działaniach symulacji militarnych – MilSim. Wojskowy pancerny sprzęt o dobrych parametrach. Pierwszy raz z RF-10 spotkaliśmy się na szkoleniach z taktyki zielonej. Na początku podchodziliśmy do niej […]
16 października 2017

nauka alfabetu Morse’a

Tradycyjna Uczysz się kolejnych znaków poprzez ciągłe i nudzące powtarzanie ich przy odbiorze i nadawaniu. Zaczynasz powoli, z czasem zwiększasz prędkość nadawania i odbioru. Metoda pracochłonna, długotrwała i co najgorsze – piekielnie nudna… Tradycyjna zmodyfikowana Nauka polega na powtarzaniu kolejnych znaków aż do ich zapamiętania. Różni się […]
16 października 2017

podstawy łączności

Środki łączności dzielimy na: radiowe (radiostacje, odbiorniki radiowe) radioliniowe przewodowe (aparaty telefoniczne, łącznice telefoniczne, kable różnego rodzaju) ruchome (łącznik – pieszy, na rowerze, motocyklu, samochodzie) sygnalizacyjne (gwizdki, latarki, chorągiewki) Środki ruchome Łączność środkami ruchomymi na kierunku (rys. a) polega na dostarczeniu wiadomości tylko jednemu […]
16 października 2017

kody i szyfry

Każda informacja przesyłana droga radiową jest przechwytywana. W czasie W npl dysponuje zaawansowanymi środkami nasłuchu i radiolokacji. Podczas pokoju radioamatorzy oraz służby rządowe przechwytują każdą transmisję radiową. W celu utajnienia informacji oraz planów operacyjnych – stosuje się kody i szyfry operacyjne. W czasie W podstawowe niebezpieczeństwo to radiolokacja npla. Radiolokacja […]
16 października 2017

wybrane skróty i ich znaczenie

Zadania CT – (Counterterrorism) – Kontrterroryzm, czyli fizyczne zwalczanie terrorystów. AT wkracza do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów. Formacje typu CT zajmują się fizyczną likwidacją terrorystów, aby nie dopuścić do aktu terroru. Uderzają także w odpowiedzi na zamach. NEO – (Non Combat Evacuatoin) – Ewakuacja z pola […]
16 października 2017

sygnały taktyczne zespołu

TU RÓWNIEŻ MOŻNA ZOBACZYĆ: http://www.lefande.com/hands.html Sygnały używane przez formacje naziemne Członkowie formacji naziemnych muszą być w stałym kontakcie. Często działają w środowisku, w którym sygnały dowodzenia są najlepszym i jedynym sposobem transmisji informacji. 1. PRZEJŚCIE PRAWA-LEWA GÓRA-DÓŁ – przechodzić w górę-dół – przechodzić w prawo-lewo – idź w górę-dół […]
16 października 2017

taktyczne środki łączności

Wojska łączności i informatyki są przeznaczone przede wszystkim do zapewnienia organom dowodzenia możliwości sprawnego kierowania wojskami. Aby zrealizować te zadania wojska łączności i informatyki wykorzystują potencjał telekomunikacyjny kraju, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wojsk łączności. Ważnym obecnie zadaniem jest także wspomaganie informatyczne procesów […]
16 października 2017

literowanie

LITERA-WYMOWA POLSKA – WYMOWA ZGŁOSEK ANG – PISOWNIA MIĘDZYNARODOWA – WYMOWA MIĘDZYNARODOWA A ADAM EJ ALFA ALFA B BARBARA BI BRAVO BRAWO C CEZARY SI CHARLIE CZARLI D DAWID DI DELTA DELTA E EWA I ECHO EKO F FRANCISZEK EF FOXTROTT FOKSTROT […]
16 października 2017

węzeł łączności Stanowiska Dowodzenia

Dostępna literatura podaje wiele terminów dotyczących węzła łączności stanowiska dowodzenia (WŁ SD). Jest on definiowany jako „element systemu łączności wojskowej stanowiący organizacyjno – techniczne połączenie sił i środków łączności oraz środków zautomatyzowanego dowodzenia, rozwijany w warunkach polowych w celu zapewnienia łączności dalekosiężnej i wewnętrznej dowództwu, […]

error: Content is protected !!