18 października 2017

Związek Strzelecki w wojnie obronnej 1939 r.

Działający w okresie międzywojennym Związek Strzelecki zajmował się wychowaniem obywatelskim, wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym młodzieży i społeczeństwa, w myśl hasła: “każdy żołnierz obywatelem – każdy obywatel żołnierzem”. Organizacja doskonale wpisywała się w ten sposób w koncepcję budowy “narodu pod bronią”. W 1939 roku strzelcy nie zawiedli, stając w obronie zagrożonej […]
18 października 2017

historia strzelecka – skrót

Krótka historia “Strzelca”: 1908 – 1914 Początek XX wieku, na mapie Europy nie ma Polski. Po ostatnim rozbiorze podzielona pomiędzy trzech zaborców Prusy, Austrię i Rosję, bez własnej państwowości, bez armii, bez nadziei na jutro. Zabór rosyjski tworzy twór pod nazwą Królestwo Polskie całkowicie podporządkowany Rosji, zabór austriacki to Galicja […]

error: Content is protected !!