„Aktywny Sierpień”
25 sierpnia 2021
Pracowity Październik 2021
9 listopada 2021

W miesiącu wrześniu oprócz Rocznic związanych z Wybuchem II Wojny Światowej oraz Zdradzieckiego Uderzenia Rosjan w dn. 17 września (złamanie Paktu o Nieagresji), strzelcy z naszej Jednostki zabezpieczali trasę II Biegu Rodzinnego organizowanego przez Rektorat kaplicy Maksymiliana Kolbego. Jak również w ciągu dnia zabezpieczaliśmy Jarosławskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 2021 w Jarosławiu a później strzelcy przechodzili nocne ćwiczenia z zakresu działań przeciwdywersyjnych, poszukiwań i udzielania pierwszej pomocy, a następnie ewakuacji rannego.

Poza tymi wszystkimi powyższymi działaniami w miesiącu wrześniu oraz początku października przeprowadzamy nabór do naszej Jednostki. Natomiast w październiku planujemy już szkolenie zapoznawcze z Jednostką, szkolenie początkowe, zapoznanie się z bronią (dzięki uprzejmości instruktora z PZSS) oraz zasadami bezpiecznej obsługi. Odbędzie się również w dniu 02.10 szkolenie z zakresu historii Jednostki Strzeleckiej oraz nowoczesnych i nowatorskich działań taktycznych.

Zainteresowanych i/lub wyróżniających się strzelców zaplanowano zawieźć na zawody strzeleckie gdzie na koszt Jednostki wzięliby udział w Zawodach Strzeleckich, gdzie reprezentowaliby naszą Jednostkę.

error: Treść jest chroniona !!