rośliny – pokrzywa
16 października 2017
kompas
16 października 2017

Wszystkim, którzy chcieliby „liznąć” nieco terenoznawstwa, polecam te materiały.
Całość znajduje się pod poniższym linkiem:
http://lokbialogard.btk.net.pl/forestrats/nawig.html

A poniżej poszczególne działy:
 • Orientowanie się w terenie bez mapy
 • Podstawowe wiadomości o mapach
 • Skala mapy, pomiar odległości na mapie
 • Pomiar azymutów (kątów) na mapie
 • Kompas i mapa
 • Techniki nawigacji
 • Określanie współrzędnych punktu na mapie
 • Układ współrzędnych UTM
OPRÓCZ TEGO MOŻNA DODAĆ:

Bardzo często w różnorodnych warunkach zachodzi potrzeba nawigowania za pomocą mapy.
Oczywiście współcześnie najczęściej korzystamy GPS’u, dlatego często spotykamy się z sytuacją, w której musimy nanieść pozycję z GPS na mapę i odwrotnie.
Żeby tego dokonać „bezboleśnie” i szybko, zarówno mapa jak i GPS muszą komunikować do nas w takim samym układzie współrzędnych.
Najczęściej urządzenia GPS podają nam pozycję w stopniach i w układzie WGS-84:

Z mapami jest różnie. Mapy topograficzne, które najczęściej wykorzystujemy, najczęściej są w innych układach.
Każdy szanujący się producent map zamieszcza te dane na swojej mapie:

Niestety nie wszyscy się szanują 😉 i na wielu mapach nie znajdziecie tak obszernej informacji. Żeby dostosować wskazania GPS’u do mapy, trzeba znać przynajmniej układ odniesienia. Np. od producenta mapy.
Przykładowo:

 

Żeby zmienić format wyświetlania pozycji w urządzeniu GPS, należy w ustawieniach urządzenia wybrać układ odniesienia odpowiadający układowi mapy. W przypadku większości urządzeń, układ 1965/3 nie występuje jako preinstalowany, więc należy wybrać opcję Układ Odniesienia „użytkownika” i ręcznie wprowadzić dane wg poniższej tabeli:

PRZYKŁAD: (oparty, o wspomnianą wcześniej mapę w układzie 1965/3 i urządzenie Garmin Vista HCx)

   1. Odczytujemy z mapy układ współrzędnych – 1965 strefa 3
   2. Odszukujemy w tabeli stosowną kolumnę i w ustawieniach urządzenia GPS odnajdujemy stosowne menu. U mnie będzie to menu „Jednostki”
  Insert your content here
   3. W pozycji „Układ odniesienia” wybieramy „USER” i oglądamy już kolejne okno:

  W tymże oknie wpisujemy dane dla układu 1965/3 odczytane z tabeli i „Zapisz”

   4. Wracamy do okna ustawień jednostek i tym razem w pozycji „Format pozycji” wybieramy „własna siatka” i otrzymujemy kolejne podmenu:

Na powyższym rysunku widać pozycję TOC w ostatnim MilSim 48h:
3572768
6033201
Oczywiście na rzecz pewnych uproszczeń podczas naszych gier stosujemy zapis ośmio cyfrowy, gdzie pierwsze cztery to „oś X” a druga „oś Y”.
W takim formacie pozycję TOC na mapie zapisujemy: 72763320
Jak widać bez najmniejszego trudu można odczytać pozycję z urządzenia i zapisać ją w zadanym formacie.

Jeśli chodzi o pozostałe cyfry, to dwie pierwsze nas nie interesują w przypadku gdy „poruszamy” się tylko po jednym arkuszu mapy, bo wskazują pozycję w całym obszarze objętym układem 1965/3 (północno zachodnia ćwiartka Polski)
Ostania cyfra zwiększa dokładność pozycji! Ponieważ „standardowo posługujemy się skalówką bądź innym niezbyt dokładnym miernikiem, zdejmujemy z mapy pozycję w zapisie 4-cyfrowym, co w praktyce oznacza dokładność rzędu 25m.
Po dodaniu jeszcze jednej cyfry, GPS podaje pozycję z dokładnością do jednego metra. Oczywiście teoretycznie, bo błąd pomiaru GPSu w najbardziej korzystnym układzie może wynieść najmniej 8m, a w lesie nawet z dobrym sprzętem wyniesie on minimum 20m, co powoduje że na potrzeby ćwiczeń i gier taktycznych, spokojnie można sobie odpuścić zapis 10-cyfrowy

error: Treść jest chroniona !!