Jesienny nabór 2019
20 września 2019
Wrześniowe działania
27 września 2019

Dzień 27 września nie jest przypadkowy – to dzień, w którym pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym z czasów II wojny światowej. Cała symbolika Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązuje do podziemia z okresu II wojny światowej, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych. Patronami brygad WOT są bohaterowie antyhitlerowskiego i antykomunistycznego ruchu oporu. Zaś wyróżnikiem Terytorialsów wśród znaków innych rodzajów naszych Sił Zbrojnych RP jest „kotwica” – Znak Polski Walczącej.

– Wojska Obrony Terytorialnej to formacja najbliższa narodowi i społeczeństwu, nawiązująca do tradycji Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył podczas święta WOT, że jest to najmłodsza formacja wojskowa, która jest bardzo bliska narodowi i społeczeństwu. Podkreślił, że WOT nawiązuje do tradycji Armii Krajowej oraz tradycji Żołnierzy Niezłomnych. – To właśnie przykład takiej postawy w czasie II wojny światowej i później, po formalnym jej zakończeniu stanowi wzór do naśladowania dla żołnierzy WOT, buduje etos służby WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku, to jest zaledwie 21 miesięcy temu. Głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej, po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie takie brygady.

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.

Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.