SYMBOLE STOWARZYSZENIA „JEDNOSTKA STRZELECKA 2210”

1. Barwy strzeleckie.

Barwami ruchu strzeleckiego są kolory: biały czerwony, zielony. Kolory te symbolizują cele i charakter Związku Strzeleckiego:

- biały – moralność obywatelską,
- czerwony – symbol przelanej krwi, wierność ideałom niepodległościowym, oraz gotowość do dalszych ofiar na rzecz niepodległości,
- zielony – młodość, twórczość i radość życia.

W razie łącznego stosowania kolorów państwowych i strzeleckich – pierwszeństwo przysługuje barom państwowym.
2. Orzełek strzelecki


Orzełkiem stowarzyszenia "Jednostka Strzelecka 2210" jest Orzeł Wojska Polskiego z czasów II Rzeczpospolitej Polskiej.
Wyobraża on styliozwaniego orła z koroną zamkniętą z krzyżem, z głową zwróconą w prawo, ze skrzydłami wzniesionymi ku górze, usadowionego na tarczy amazonek, posiadający pośrodku literę „S”, umieszczoną na trójkątnej tarczy rycerskiej (zwanej w heraldyce tarczą typu szwajcarskiego).
3. Odznaka Jednostki Strzeleckiej 2210

Ryś widoczny na emblemacie odzwierciedla zadania realizowane przez naszą jednostkę oraz umiejętności, jakimi powinien charakteryzować się żołnierz Wojska Polskiego m.in. rozwinięte zmysły wzroku i słuchu; skryte i bezszelestne poruszanie się w terenie; szybki i cichy atak oraz inteligencję.
Ryś w średniowieczu był najczęściej symbolem złych mocy lub wpływów, ponieważ przypisywano mu zdolność przenikania wzrokiem murów i ścian.
W rzeczywistości Ryś to symbol cichego drapieżnika który skrada się za plecami wroga i chce rzucić się do gardła i je rozszarpać...
Ryś jest nam również ochroną. Pomaga nam zachować czujność obdarzając nas umiejętnością rozpoznawania sygnałów i trudności oraz dostrzegania wszelkich drogowskazów i możliwości. Dodaje nam wytrzymałości i jeśli zajdzie taka potrzeba zdolności maskowania.
Przede wszystkim jednak uczy nas jak z pomocą naszej kreatywności i zdolności wziąć życie w swoje ręce i świadomie je kształtować.
4. Proporczyk

Barwy proporczyków określały rodzaj wojska lub służby.
Lewa strona:
barwy herbu Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka, wpisane S od Strzelec
Prawa strona:
kolor granatowo - żółty oznacza piechotę, kolor brązowy był noszony w jednostkach obrony terytorialnej
5. Sztandar

"Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana,
a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego
symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów.
Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów
i niepowodzeń."
Marszałek Józef Piłsudski