JEDNOSTKA STRZELECKA 2210DOWÓDCA JEDNOSTKI STRZELECKIEJ
* Szef Sztabu- Prezes

+ Dowódca Sekcji 1

sierż. JS. Kamil Prokop

38-500 Sanok ul. Kościuszki 10
+48 660 902 960
jednostka2210@gmail.com
Kamil.Prokop@wot.ron.mil.pl


I Z-CA DOWÓDCY DS. LOGISTYKI
* Szef Sekcji Finansowej
* Szef Sekcji Żywnościowej


- Skarbnik

+ Dowódca Sekcji 2

druż. JS. Jakub Popko

38-500 Sanok ul. Kościelna 2
+48 724 239 634
jednostka2210@gmail.com
Jakub.Popko@wot.ron.mil.pl


II Z-CA DOWÓDCY DS. SZKOLENIA
* Szef Sekcji Szkolenia
* Szef Sekcji Kulturalno-Oświatowej

- Sekretarz

+ Z-ca D-cy Sekcji 1

sekc. JS. Robin Sobolak


+48 509 377 025
jednostka2210@gmail.com
Robin.Sobolak@wot.ron.mil.pl


POMOCNIK DOWÓDCY DS. LOGISTYKI
* Szef Sekcji Uzbrojenia
* Szef Sekcji Materiałowej
* Szef Sekcji Informatyki

- Zbrojmistrz

+ Z-ca D-cy Sekcji 2

sekc. JS. Tomasz Pleśniarski


+48 505 622 665
jednostka2210@gmail.comSZEF WYDZ. EWIDENCYJNO-ORGANIZACYJNEGO
* Szef Kancelarii
* Szef Informacji i Propagandy
+ Szef

komp. JS. Andrzej Pocztański


+48 607 136 023
jednostka2210@gmail.com