STOPNIE STOWARZYSZENIA „JEDNOSTKA STRZELECKA 2210”

Stopnie strzeleckie w swoim nazewnictwie wzorowane są na stopniach Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego:
Strzelec JS
[odpowiadający OR-01 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, pusta, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: pusty
Korpus strzelecki
Starszy Strzelec JS
[odpowiadający OR-02 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, jedna belka, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: jedna belka,
Korpus strzelecki
Sekcyjny JS
[odpowiadający OR-03 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, dwie belki, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: dwie belki
Korpus strzelecki
Drużynowy JS
[odpowiadający OR-04 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, trzy belki, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: trzy belki
Korpus strzelecki
Sierżant JS
[odpowiadający OR-05 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, pojedynczy szewron tzw krokiewka, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: pojedynczy szewron
Korpus instruktorsko–dowódczy
Starszy Sierżant JS
[odpowiadający OR-06 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, podwójny szewron, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: podwójny szewron
Korpus instruktorsko–dowódczy
Kompanijny JS
[odpowiadający OR-08 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, jedna gwiazdka, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: jedna gwiazdka
Korpus dowódczo–administracyjny
Starszy Kompanijny JS
[odpowiadający OR-09 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, dwie gwiazdki, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: dwie gwiazdki
Korpus dowódczo–administracyjny
Powiatowy JS
[odpowiadający OR-09 w kodzie NATO];
Patka/kwadracie: zielona, trzy gwiazdki, pojedynczy brązowy wężyk;
Beret: trzy gwiazdki
Korpus dowódczo–administracyjny