17 października 2017

wyznaczanie Azymutu

Przy pomocy busoli możemy wyznaczyć azymut magnetyczny, czyli kąt zawarty miedzy północą a interesującym nas kierunkiem (kierunkiem marszu), mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegarka z punktu, w którym się w danym momencie znajdujemy. Przydaje się to np. w trakcie wędrówki przez las do wybranego punktu, widocznego tylko na początku drogi. […]
16 października 2017

orientowanie mapy

Zorientować mapę – to znaczy ustawić ją tak, aby kierunki na niej były równoległe do kierunków w terenie. Można orientować mapę na podstawie charakterystycznych punktów w terenie (które odnajdziemy także na mapie), ale najlepiej zrobić to za pomocą busoli. Nadaje się do tego busola zamontowana na przezroczystej, cienkiej podstawie. Taka busola […]
16 października 2017

terenoznawstwo

Terenem nazywamy część powierzchni wraz z jej nierównościami i przedmiotami terenowymi: naturalnymi (wody, szata roślinna, bagna, itp.) sztycznymi (osady, zabudowania, mosty, drogi i inne) W terenie wyróżniamy następujące składniki podstawowe: ukształtowanie – stanowiące zespół form terenowych, tworzących jego poktycie poktycie – całość przedmiotów […]
16 października 2017

wyznaczanie stron świata bez kompasu/alternatywne metody wyznaczania kierunku

Najpewniejszymi sposobami na wyznaczenie kierunku północy jest użycie kompasu, busoli lub odbiornika GPS (tutaj z pewnymi zastrzeżeniami w pewnych sytuacjach). Jednak jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy nie posiadamy powyższych urządzeń możemy podeprzeć się mniej dokładnymi, ale równie przydatnymi metodami alternatywnymi. Od wieków ludzie obserwowali niebo nad sobą […]
16 października 2017

kompas a busola

Różnice pomiędzy busolą a kompasem. Kompas jest zdecydowanie prostszym urządzeniem niż busola, chociaż obie w swej budowie są oparte na igle magnetycznej. Busola posiada lusterko, muszkę i szczerbinkę (czyli przyrządy celownicze), tarczę obrotową z podziałką co najmniej co 5 stopni, linijkę centymetrową, fosforyzujące oznaczenia. Kompasy, […]
16 października 2017

kierunek północny

Zagłębiając się w temat pojawia się pytanie, o której północy mówimy.. Istnieją trzy rodzaje kierunku północnego.. Północ geograficzna (GeN) jest kierunkiem do geograficznego bieguna północnego i często nazywana jest kierunkiem północy rzeczywistej. W tym kierunku przebiegają stopnie długości (południki). Ponieważ Ziemia jest kulą południki nie są […]
16 października 2017

mapy papierowe a odbiornik GPS

Jeśli mapa wykonana jest w układzie odniesienia 1965 to w odbiorniku ustawiamy: Układ odniesienia USER Format pozycji Siatka UTM Użytkownika   Polska w tym układzie odniesienia podzielona została na 5 stref.   W strefach od 1 do 4 wykorzystano odwzorowanie quasi-stereograficzne. Natomiast dla strefy 5, odpowiadającej byłemu województwu […]
16 października 2017

kompas

Podstawowym przyrządem do wyznaczania stron świata jest kompas zwany czasem busolą. Różnica jest właściwie leksykalna i swoista dla języka polskiego. Ostatnio stosuje się do tego GPS ale nie spisuje się przy tym najlepiej. Ponieważ jednak survival ma nas przygotować do działania w warunkach ekstremalnych, omówię również […]
16 października 2017

ABC terenoznawstwa i nawigacji

Wszystkim, którzy chcieliby „liznąć” nieco terenoznawstwa, polecam te materiały. Całość znajduje się pod poniższym linkiem: http://lokbialogard.btk.net.pl/forestrats/nawig.html A poniżej poszczególne działy: Orientowanie się w terenie bez mapy Podstawowe wiadomości o mapach Skala mapy, pomiar odległości na mapie Pomiar azymutów (kątów) na mapie Kompas i mapa Techniki nawigacji Określanie współrzędnych punktu […]